ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

มติ​ แบน 3​ สารเคมีอันตราย เริ่ม​ 1​ ธ.ค.นี้​

186 12
มติ​ แบน 3​ สารเคมีอันตราย เริ่ม​ 1​ ธ.ค.นี้​

การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติแบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด โดย ต้องยกเลิกการใช้ครอบครองจำหน่าย ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป ด้านเกษตรกรที่มากดดันลั่น แบนพรรคภูมิใจไทย ไม่เลือกเป็นผู้แทนอีกต่อไป ไปติดตาม กับคุณวชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย รายงานสดจากกระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (22 ต.ค. 62) รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ระบุว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาข้อมูล ประกอบด้วย ผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้นำบัญชานายกรัฐมนตรีไปดำเนินการ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าได้มีการพิจารณาข้อมูลวิธีการและสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ต้นทุนของวิธีการและสารทางเลือก ข้อมูลสารทดแทนสารคลอร์ไพริฟอส ปริมาณสารที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าสามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติได้หากยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 รายการ และผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอข้อมูลความเป็นอันตราย และข้อมูลการตรวจสอบเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าเกษตรในท้องตลาด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้นำข้อมูลและข้อเสนอที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีทั้งส่วนที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้ และส่วนที่ไม่เห็นด้วยหากจะยกเลิกการใช้ มาพิจารณาในที่ประชุมด้วย

คณะกรรมการฯ ได้มีการลงมติแบบเปิดเผย เช่นเดียวกับทุกครั้ง ผลการลงมติคือ พาราควอต ยกเลิกการใช้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จำนวน 20 คน  ยกเลิกการใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 คน  / ไกลโฟเซต ยกเลิกการใช้ จำนวน 19 คน  จำกัดการใช้ จำนวน 7 คน / คลอร์ไพริฟอส ยกเลิกการใช้ จำนวน 22 คน  จำกัดการใช้ จำนวน 4 คน


มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ได้ขอให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาระยะเวลา ความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร หรือร้านจำหน่าย เป็นต้น โดยให้รับรองมติในที่ประชุม

เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย สุกรรณ์ สังข์วรรณะ บอกว่า วันที่ 28 ตุลาคมนี้ เครือข่ายเกษตรกรที่ยังต้องใช้สารเคมี และได้รับผลกระทบจากการแบนสารเคมีจะเดินทางไปฟ้องศาลปกครอง ให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่แบน  3 สารเคมีเกษตรวันนี้  ขณะที่พี่น้องเกษตรกรทุกคนจะร่วมกันแบนพรรคภูมิใจไทย โดยไม่เลือกพรรคนี้เป็นตัวแทนของเกษตรกรอีกต่อไป 

โดยหลังจากที่มีการแบนสารเคมีเกษตร ก็คงจะใช้วิธีการซื้อยาหลังร้านอย่างผิดกฎหมาย เพราะว่ายังจำเป็นต้องใช้ สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการทางราชการทำให้สิ่งที่ถูกกฎหมายกายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยากต่อการควบคุมมากกว่าเดิม

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์