พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่ ณ ท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62)

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่

ภาพ  ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่

ภาพ  ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่

ภาพ  ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่

ภาพ  ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่

ภาพ  ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่

ภาพ  ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่


ภาพ  ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่

ภาพ  ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich ) 

ในหลวง-ราชินี เสด็จไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟริเกตลำใหม่