ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

อนุทิน โพสต์ขอบคุณ เฉลิมชัย ที่ทำให้ชัดเจน!..เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

89 6
อนุทิน โพสต์ขอบคุณ เฉลิมชัย ที่ทำให้ชัดเจน!..เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

จากกรณีที่ รัฐบาลได้ปักธง ... ประเทศไทยจะต้องแบน 3 สารเคมีอันตราย และเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ให้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ในมุมของเกษตรกรมองว่าอย่ารีบร้อนแบน 3 สารอันตราย ในมุมของภาคเอกชนมองว่า การใช้สารเคมีทำให้ดินป่วย ควรปรับสภาพดินให้เหมือนกับการเปิดป่าใหม่ ทุกอย่างจะช่วยได้

ล่าสุด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก อนุทิน ชาญวีรกูล โดยมีใจความว่า..

ขอบคุณ ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุณาทำความชัดเจนให้ปรากฎ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

และรูปภาพข้างใต้ข้อความนี้เป็นหนังสือเอกสาร เกี่ยวกับ..

เรื่อง แจ้งมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาความคิดเห็นของ ภาครัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภคต่อการยกเลิกคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๓๐๖/๗๓๓ดลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความคิดเห็นของ ส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกรและผู้บริโภคต่อกายกเลิกคลอร์พริฟอส พาราควอต และไกลโฟเต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในดำเนินการตามนายกรัฐมนตรีมีบัญชาที่ว่า เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก ให้พิจารณาดำเนินการหารือร่วมกันทั้ง รัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค จะได้เข้าใจตรงกันและหาวิธีไปดำเนินการได้ กำหนดให้รายงานความก้าวหน้าเมื่อดำเนินการครบ ๖๐ วันความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อเป็นไปตามบัญชานายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งที่ ๒๑๐๑/๒๕๖๒สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาความคิดเห็นของ ส่วนรัฐ ผู้นำเข้าเกษตรกร และผู้บริโภคต่อการยกเลิกคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเชต โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม คด๕ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างกว้างขวาง และได้ลงมติแบบเปิดผยเป็นเอกฉันท์ (๙:0)ให้ปรับพาราควอต ไกลโฟเชต และคลอร์ไพริฟอส จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ในการนี้ ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมติการประชุมของคณะทำงานข้างตันให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณานำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อปรับพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ โดยด่วน เพื่อมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒t๖๒ เป็นต้นไปจึงเรียนโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์