ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

"กสอ." จับมือ "ธรรมศาสตร์" ดัน SMEs ทำการตลาดออนไลน์

80 6
กสอ. จับมือ ธรรมศาสตร์ ดัน SMEs ทำการตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าเสริมแกร่ง SMEs ไทย มุ่งยกระดับศักยภาพตลาดออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการ SMEs กว่า 5,000 ราย ทั่วประเทศ

วันนี้ (14 ต.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์" เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาดแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสร้างองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาดแนวใหม่ การตลาดออนไลน์ บนแพลทฟอร์มมาตรฐานระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs บน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวนรวมแล้วกว่า 5,000 ราย ทั่วประเทศ


"ปัจจุบัน Digital Economy เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่างๆ กับการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการ SMEs มากอยู่พอสมควร จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำตลาดจากการตลาดแบบ Offline เป็นการตลาดแบบ Online เพื่อให้มีความสอดคล้องและทันต่อการแข่งขันของตลาดโลกกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป"

นายเดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ กสอ. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมผลักดันให้ SMEs ไทย สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce เป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยผลักดันให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ "การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ SMEs สามารถแข่งขันบนตลาดสากลโดยอาศัยช่องทางตลาดออนไลน์ในการทำการตลาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ซึ่งกรม ได้จัดโครงการในลักษณะนี้มาหลายครั้ง และได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่สนใจเป็นจำนวนมาก โดยการจัดอบรมความรู้ที่ผ่านมาได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้เห็นมูลค่าได้อย่างชัดเจน"

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ กรมนำหลักสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอ 9 หลักสูตร ในพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรเชิงลึก จำนวน 2 หลักสูตร โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ติดเกราะความรู้และกลยุทธ์เทคนิคการตลาดแนวใหม่ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยคาดการณ์ว่าผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 5,000 คน หลังจบโครงการจะสามารถสร้างยอดขายรวมแล้วเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

โครงการ "เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์" มีแผนการ จัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ใน 18 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม อยุธยา ชลบุรี และระยอง ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และนครสวรรค์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น และศรีสะเกษ ภาคใต้ ได้แก่  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง โดยคาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ได้ และมีช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่า ทางเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์