ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ม.ล.พัชรภากร เทวกุล ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.

119.5K 19
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ม.ล.พัชรภากร เทวกุล ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.

11 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ก่อนหน้านี้ (10 กันยายน 2562) ที่ประชุม ครม.ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ


ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยว่า...

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend