ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

สพฐ. ชื่นชม นักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน. เรียนรู้เคมี เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุข

361 4
สพฐ. ชื่นชม นักเรียนเข้าค่าย 1 สอวน. เรียนรู้เคมี เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุข

สพฐ.เดินทางไปศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะทำงานและวิทยากรของศูนย์ในการจัดอบรมนักเรียนค่าย 1 สอวน. ชื่นชมนักเรียน เรียนรู้เคมี เชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุข

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการ สตผ. และ สพค. สพฐ. และ ผ.อ.พุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพค. สพฐ. เดินทางไปศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะทำงานและวิทยากรของศูนย์ในการจัดอบรมนักเรียนค่าย 1 สอวน. รวมทั้งชื่นชมนักเรียนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาอบรมในค่าย 1 สอวน.ได้ โดยมี ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ต้อนรับและพาคณะเยี่ยมชมค่าย


ซึ่งในปี 2562 นักเรียนทั่วประเทศให้ความสนใจจำนวนมาก มียอดนักเรียนรวมทั้งประเทศที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกกว่า 140,000 คน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัว (ปี 2561 มีผู้สมัคร 70,000 คน) รวมทั้ง ผู้ปกครองเห็นความสำคัญการนำนักเรียนเข้าค่าย เพื่อฝึกทักษะวิชาการ วิชาชีวิต การจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ซึ่งคณะผู้จัดค่ายได้รับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรแกนนำจาก วิทยากรระดับประเทศ 

โดย มูลนิธิ สอวน หลังจากที่ นร. เข้าอบรมในค่าย 1 สอวน. 125 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยสามารถรับนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในค่าย 1 จำนวนค่ายละ 35 คน โดยทุกค่ายมีนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้ารายงานตัวอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนักเรียนสละสิทธิ์จำนวนน้อยในบางศูนย์เท่านั้น หลังจากนั้นจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนในค่าย 1 เพื่อเข้าอบรมค่าย 2 โดยศูนย์มหาวิทยาลัย และจากสถิติของ นักเรียนในแต่ละปี ของค่าย 1 

พบว่า มีนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางหลายโรงเรียนจากทั่วภูมิภาคผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในค่าย 1 สอวน. ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน สพฐ. มูลนิธิ สอวน. และสสวท. ที่สร้างโอกาสให้กับเด็กทั้งประเทศ ได้มีมาตรฐานระดับสากลเป็นผลเชิงประจักษ์ที่น่าภาคภูมิใจร่วมกัน รวมทั้งการต่อยอดที่ได้จากโครงการนี้ คือ การมีครูที่เก่งในระดับมาตรฐานสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศที่พร้อมจะสร้างและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้อย่างทั่วถึงต่อไป

นายปริญญา อนุตธโต นักเรียนจาก โรงเรียน นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม บอกความรู้สึกจากการเข้าค่าย "ชอบ ดูแลเด็กดี ได้ความรู้ ได้เพื่อน ได้ทำการทดลองในสิ่งที่ไม่เคยทำ ฝึกความกล้าแสดงออก" เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนเล่าความรู้ ประสบการณ์การเข้าค่ายด้วยความรู้สึกชื่นมื่น

การดำเนินงานขยายผล ค่าย 1 สอวน. สู่ระดับโรงเรียนนี้ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างชัดเจน สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านการพัฒนาครู เพื่อลงสู่นักเรียนอย่างแท้จริง 

รวมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันทางการศึกษาของหน่วยงานวิชาการ ที่ผลจากการดำเนินการทำให้เด็กที่ไม่ได้เข้าค่าย 1 ได้รับโอกาสจากครูที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆที่ รร ที่เป็นศูนย์ได้รับ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน ซึ่งเห็นได้จากการที่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถพัฒนานักเรียนจนสามารถผ่านเข้าอบรม สอวน. ค่าย 1 เป็นจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์