รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพบก ภารกิจการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพบก ดังนี้ 
1.ให้ตระหนักว่า ภารกิจการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุด ที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจปวงชนชาวไทย เป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง
2.ให้นำความรู้จากการฝึกการดูงานกองทัพประเทศที่เจริญแล้ว มาพัฒนาปรับปรุงกิจการ ทบ. ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
3.ให้สนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ และในการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ขอให้ดำเนินการอย่างประสานสอดคล้อง มีแผนหลัก แผนรอง และแผนเผชิญเหตุ
4.ให้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านโครงสร้างกำลัง และด้านการฝึก ที่สามารถรองรับได้ทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่
5.ให้หน่วยทหารดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904วปร. ใน เดือน ต.ค.จำนวน 3 วาระสำคัญ ได้แก่
- 13 ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสววรคต ร.9
 -18ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.4
- 23ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด