ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เร่งก่อสร้างอาคารใหม่สนามบินขอนแก่น หลังสะดุดแก้แบบฐานราก

455 9
เร่งก่อสร้างอาคารใหม่สนามบินขอนแก่น หลังสะดุดแก้แบบฐานราก

รมช.คมนาคม ตรวจคืบหน้าก่อสร้างอาคารหลังใหม่สนามบินขอนแก่น หลังต้องแก้แบบฐานรากใหม่ ขณะการก่อสร้างคืบหน้า 28.8 เปอร์เซ็นต์ และจะเร่งให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกำหนด 900 วันรองรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากขึ้นในแต่ละปี

วันที่ 9 ต.ค.2562 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(รชค.) และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ สนามบินขอนแก่น โดยมี ดร.จรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น รายงานความคืบหน้า

นายถาวร เปิดเผยว่า การก่อสร้างได้มีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างฐานราก เมื่อตอกเสาเข็มลงไป เจอปัญหาฐานรากเดิมของอาคารเดิม เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำฐานรากตามแบบที่ว่าจ้างได้ ต้องไปแก้แบบใหม่ เป็นเหตุให้งานล่าช้า แต่ตอนนี้ได้แก้ไขแบบเสร็จแล้ว จึงต้องเร่งการก่อสร้าง ที่กรมท่าอากาศยานและผู้รับเหมาจะได้หารือกันเพื่อจะให้แล้วเสร็จทันภายใน 900 วัน เพราะผู้โดยสารมาใช้บริการเพิ่มขึ้น จึงต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จให้เร็วตามกำหนด ปีที่แล้วมีผู้ใช้บริการร่วม 2 ล้าน  ปีนี้ก็ 2 ล้านกว่า พอถึง ปี 63 ปี 64 ก็จะมากขึ้น การก่อสร้างจึงต้องให้เร็ว โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 28.83%  

ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหลังใหม่นี้ต้องเป็นไปตามแผนการก่อสร้างเพื่อเป็นการขานรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 เมืองรอง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริการด้วยหัวใจ ให้ทุกท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน เป็น SMART AIRPORT ภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ของ ICAO

รัฐมนตรีช่วยคมนาคม ยังกล่าวอีกว่า นอกจากการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับการให้บริการของท่าอากาศยานขอนแก่นแล้ว  ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ผิวจราจรที่กลายเป็นคอขวด ของถนนผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสนามบิน จาก 10 เลน เหลือ 4 เลน เดิมถนนเป็นของทางหลวงแผ่นดิน แต่ต่อมาได้มีผู้ไปยกให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเทศบาลเล็ก ๆ ไม่มีงบประมาณหลักร้อยล้าน มาพัฒนา วันนี้จะได้ทำบันทึกแจ้งเหตุขัดข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ของการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยไม่สามารถเอาเงินจากเทศบาลมาพัฒนาถนนได้ จึงต้องให้กรมทางหลวงแผ่นดินดำเนินการ เพราะขณะนี้ติดที่ตัวบทกฎหมาย  ในเรื่องการกระจายอำนาจ เม็ดเงินไม่มา แต่เนื้องานกระจายออกมา จะต้องไปดูว่ากฎกระทรวงที่จะใช้เงินอุดหนุนเหมือนที่ทางหลวงอุดหนุนท้องถิ่น เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร็ว ต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างทั้งอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารจอดรถยนต์ ซึ่งมีบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง และบริษัท เอพซิลอน โซลูชัน แอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการก่อสร้าง ซึ่งโครงการก่อสร้าง บนเนื้อที่ 1,113 ไร่ งบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 2,004,900,000 บาท เริ่มโครงการเมื่อเดือน สิงหาคม 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โดยการก่อสร้างจะมีพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสาร เพิ่มขึ้นจากเดิมขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร และสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม 1,000 คน ต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม ให้สามารถรองรับได้สูงสุด 1,002 คัน จากเดิมจอดได้เพียง 450 คัน  

ส่วนด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานขอนแก่น ได้ติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายแบบ Explosive Detection System ; (EDS) X-ray พร้อมด้วยระบบสายพานสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 143,622,291บาท โดยมี บริษัท จี.จี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง  ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เมื่อตุลาคม 2561  ซึ่งเป็นระบบการตรวจค้นตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน ณ จุดแสดงตนก่อนขึ้นเครื่อง (Counter Check - in) ที่มีความรัดกุมมากขึ้น  สอดคล้องข้อกำหนดมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ (SAPRs) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธวัตถุอันตราย EDS ให้แล้วเสร็จทุกท่าอากาศยาน ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน ภายในปีงบประมาณ 2562

ปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่น เปิดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ 6 เส้นทาง คือ 1.เส้นทาง ดอนเมือง ขอนแก่น ดอนเมือง จำนวน 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  สายการบินไทยแอร์เอเชีย  และสายการบินนกแอร์ รวมไป-กลับ วันละ 24 เที่ยวบิน  2.เส้นทาง สุวรรณภูมิ ขอนแก่น สุวรรณภูมิ ไป- กลับ วันละ 12 เที่ยวบิน  3.เส้นทาง เชียงใหม่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ไป - กลับ สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน  4.เส้นทาง หาดใหญ่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ไป-กลับ  สัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน  5.เส้นทาง ภูเก็ต ขอนแก่น ภูเก็ต ไป- กลับ สัปดาห์ละ 8 เที่ยวบิน และ 6.เส้นทาง อู่ตะเภา ขอนแก่น อู่ตะเภา ไป- กลับ สัปดาห์ ละ 6 เที่ยวบิน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

.


เรื่องโดย จิติมา จันพรม | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend