ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

"ประยุทธ์" เยือนถิ่นเก่า ทบ. มอบนโยบาย

234 44
ประยุทธ์ เยือนถิ่นเก่า ทบ. มอบนโยบาย

วันนี้เป็นครั้งแรกที่ นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมเหล่าทัพ โดยเริ่มที่ถิ่นเก่า คือกองบัญชาการกองทัพบก ส่วนขากลับทำมือสัญลักษณ์ I love U ให้กำลังพลที่มารอส่ง

เวลา 07.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ ได้ทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ ลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปบทบาท การปฏิบัติภารกิจ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก และมอบนโยบายเพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปสำหรับภารกิจของกองทัพบกมี 7 ประการ ประกอบด้วย การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ, การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน, การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ, การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการป้องกันประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2563 กองทัพบกมีแผนการพัฒนาที่สำคัญหลายด้าน อาทิ ด้านกำลังพล การจัดกิจกรรมต้อนรับญาติและครอบครัวทหารใหม่ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ห้วงทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2561 / ด้านการข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกองทัพบกประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และมิตรประเทศอื่นๆ / ด้านยุทธการ การฝึก ศึกษา และวิจัยพัฒนาทางทหาร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในระดับกองทัพภาค / ด้านการส่งกำลังบำรุง ได้แก่ โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง STRYKER RTA ICV เพื่อเสริมสร้างกรมทหารราบยานเกราะเบา ของ กองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) / ด้านกิจการมวลชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพล (ขุนศึก) มณฑลทหารบก (ขุนภักดี) และกองพัน (ขุนอาสา) ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ การสนับสนุนพลเรือนในการพัฒนาประเทศ การฝึกแลกเปลี่ยนความรู้การบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเนี่ยมกองทัพบก 

พลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด และขึ้นรถกลับทันที โดยมีกำลังพลมายืนรอส่ง ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ ได้เปิดกระจกรับ พร้อมทำมือสัญลักษณ์ I love U เป็นการตอบรับ แล้วยิ้มให้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend