ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

โพล เผยปชช.ไม่ถึง 10% ให้ "รัฐบาลประยุทธ์2" ดีกว่า "รัฐบาลประยุทธ์1"

73 27
โพล เผยปชช.ไม่ถึง 10% ให้ รัฐบาลประยุทธ์2 ดีกว่า รัฐบาลประยุทธ์1

จากที่รัฐบาลประยุทธ์ 2 เข้ามาบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่ 3 โดยมีการด าเนินงานตามนโยบายที่สำคัญหลายเรื่องและเป็นที่จับตามองว่าการบริหารประเทศของ"รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง" จะดีกว่าหรือแย่กว่า "รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร" หรือไม่ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบในด้านผลงาน

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,223 คน ระหว่างวันที่1-5 ตุลาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่า"รัฐบาลประยุทธ์ 2" มีผลงานอะไร? ที่ดีขึ้น

ความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มาตรการชิมช้อปใช้ 49.11%

การควบคุมดูแลสถานการณ์ในบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย 43.78%

มีการลงทุนด้านการคมนาคมและขนส่ง รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง 30.67%

2. ประชาชนคิดว่า"รัฐบาลประยุทธ์ 2" มีผลงานอะไร? ที่แย่ลง

การควบคุมราคาสินค้า ของแพง ค่าครองชีพสูง 67.87%

ปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น 40.42%

ไม่สามารถทําตามนโยบายที่ให้ไว้ตอนหาเสียง เช่น การขึ้นค่าแรง 22.43%

3. ประชาชนคิดว่า"รัฐบาลประยุทธ์ 2" มีผลงานอะไร? ที่ยังคงเหมือนๆเดิม

ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้ 56.94%

ปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม 31.61%

การตรวจสอบการทุจริตในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 28.55%

4. เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมระหว่างผลงาน "รัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง" กับ "รัฐบาลประยุทธ์ 1 ที่มาจากการรัฐประหาร" เป็นอย่างไร?

เหมือนเดิม เพราะ มาจากคณะทํางานชุดเดียวกัน เป็นทีมงานเดิม ดําเนินงานต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 51.68%

แย่ลง เพราะ เศรษฐกิจโลกถดถอย เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี ประชาชนยังมีความเป็นอยู่ลําบาก ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ฯลฯ 41.70%

ดีขึ้น เพราะ พยายามกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เร่งดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการชิมช้อปใช้ ฯลฯ 6.62%

5. สิ่งที่ประชาชนอยากให้ "รัฐบาลประยุทธ์ 2" เร่งดําเนินการ คือ

การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 65.24%

ลดภาษี ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพ 38.56%

แก้ปัญหาความยากจน คนตกงาน ว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ 35.23%


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend