ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

"ประวิตร" สั่งกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งผลักดัน ระบบกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ

80 0
ประวิตร สั่งกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งผลักดัน ระบบกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งกระทรวงดิจิทัลฯ เร่งผลักดัน บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงป้องกันการเกิดเหตุ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ในคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และการขอความอนุเคราะห์ในการลดหรือยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระดับจังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตั้งแต่สำรวจตรวจสอบความมีอยู่จริงและประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  โดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่ในพื้นที่ ลงในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ และสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงและจัดระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และกำหนดจุดเสี่ยง หรือจุดสำคัญที่มีความจำเป็นในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม กำหนดแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบให้สามารถใช้งานได้ และกำหนดแผนบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แผนการติดตั้งจุดเพิ่มเติม และแผนการเชื่อมโยงระบบและการบริหารจัดการ และรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลแล้วเสร็จ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบและเชื่อมโยงบูรณาการการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต่อคณะกรรมการฯ 

ขณะนี้จังหวัดได้บันทึกข้อมูลกล้องในระบบตรวจสอบฯ ครบทุกจังหวัดแล้ว และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ปิดระบบรายงานผลการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะได้นำข้อมูลในระบบมาประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศต่อไป 

อย่างไรก็ตาม พลเอก ประวิตร ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง ด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและป้องกันการเกิดเหตุด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend