ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลุ้น! เมีย "กี้ อริสมันต์" มอบตัว! หลังถูกสั่งจำคุกทันที คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นเท็จ

776 3
ลุ้น! เมีย กี้ อริสมันต์ มอบตัว! หลังถูกสั่งจำคุกทันที คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นเท็จ

หลังศาลได้ออกหมายจับ "ระพิพรรณ" เมียอริสมันต์ มาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความ คาดเวลา 11.00 น. จะมอบตัวที่ศาลฎีกา หลังถูกสั่งจำคุกไม่รอฯ คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นเท็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๕๖๒ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผู้ร้อง นางระพิพรรณ พงศ์เรื่องรอง ผู้ถูกกล่าวหา เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

วันนี้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ศาลจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังผู้ถูกกล่าวหา และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาแล้วศาลมีคำวินิจฉัยในสาระสำคัญว่า ผู้ถูกกล่าวหา(นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง) แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุว่า มีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ คือ สัญญที่ผู้ถูกกล่าวหากู้ยืมเงินจำนวน ๓ ฉบับรวม ๑๓ ล้านบาท โดยมิได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง แสดงรายได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๕ ล้านบาท โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับเงินจริง แสดงรายได้จากสัญญาจ้างทำของของนายอริสมันต์พงศ์เรืองรอง คู่สมรส จำนวน ๒๗ ล้านบาท โดยไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่า นายอริสมันต์ได้มีการรับจ้างงานดังกล่าวจริง จึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ การกระทำดังกล่าวทำขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสนอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ระบุในบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่า เงินลงทุนของผู้ถูกกล่าวหาในบริษัทเฮ้าส์ออฟ ฮาร์ท พรอพเพอร์ตี้ ๒๐๑๒ จำกัด มูลค่า ๒๕ ล้านบาท เป็นหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น จึงทำให้เข้าใจว่าผู้ถูกกล่าวหานำเงินไปลงทุนในบริษัทตามมูลค่าหุ้นดังกล่าว อันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบการกระทำของผู้ถูกล่าวหาจึงมีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตามคำร้อง

ให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหา (นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง) มีกำหนด ๒ เดือน โดยไม่รอการลงโทษและห้ามไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือคำงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา ๕ ปื

โดยศาลได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความแล้ว


ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคาดวันนี้เวลา 11.00 น. "ระพิพรรณ" เมียอริสมันต์ จะมอบตัวที่ศาลฎีกา หลังถูกสั่งจำคุกไม่รอฯ คดีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯเป็นเท็จ

วันนี้ (26 ก.ย.62) เวลา 11.00 น. นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ภรรยานายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง จะเดินทางไปมอบตัว ที่ศาลฎีกา สนามหลวง จากกรณีที่ มีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินฯเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริง ศาลจึงให้จำคุก นางระพิพรรณ มีกำหนด 2 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ และห้ามไม่ให้นางระพิพรรณ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

ในวันนี้ศาลได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาบังคับตามคำพิพากษาโดยไม่มีกำหนดอายุความแล้ว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend