ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยก "ตลาดนางเลิ้ง" แหล่งรวมร้านอาหารดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

1.50K 14
ยก ตลาดนางเลิ้ง แหล่งรวมร้านอาหารดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

วารสาร Travel + Leisure ฉบับเดือนกันยายน 2562 โดย Ashley Niedringhaus ตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับตลาดนางเลิ้ง และเว็บไซต์วารสาร Travel + Leisure ได้รายงานเรื่อง "Bangkoks Old Town Offers Art, Culture, Shopping, and Plenty of Great Food" โดยวารสารดังกล่าวได้จัดให้ร้านอาหารในตลาดนางเลิ้งเป็น "แหล่งรวมร้านอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หรือ one of the Worlds Best Restaurants"

ด้วยตลาดนางเลิ้งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเยี่ยมชม และมีที่ตั้งใกล้เคียงกับแหล่งช้อปปิ้งและตึกสูงระฟ้าที่อยู่ไม่ไกลออกไป หรือไม่ว่าจะเป็นถนนสายแรก ๆ ของกรุงเทพฯ โดยผู้เขียนได้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงโรงแรมสยามที่ให้บริการที่สมบูรณ์แบบที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

ด้วยวารสาร Travel + Leisure เป็นวารสารรายเดือนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก โดย วารสารTravel + Leisure แนะนําแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทั่วโลก รวมทั้งร้านอาหารอร่อยในประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีผู้อ่านจํานวน 4.8 ล้านคนนอกจากนี้ วารสารTravel + Leisureให้ความสําคัญกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องของอาหาร เนื่องจากคนนิวยอร์กที่มีรสนิยมชอบรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยเฉพาะอาหารไทยที่ได้รับความนิยมมากในนิวยอร์ก

ดังจะเห็นได้จากการที่ใน สหรัฐฯ มีจำนวนร้านอาหารไทยมากกว่า 300 ร้าน โดยเฉพาะในเกาะแมนฮัตตัน เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของคนนิวยอร์ก อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารในตลาดนางเลิ้งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารสําหรับลูกค้าคนไทยทั่วไป วารสาร Travel + Leisure ก็จัดให้ร้านอาหารไทยในตลาดนางเลิ้งเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นการแสดงว่าสื่อเริ่มให้ความสนใจกับอาหารไทยที่มีรสชาติจัดจ้านแบบดั้งเดิม และในอนาคตความต้องการบริโภคอาหารประเภทนี้อาจจะมีเพิ่มมากขึ้น ในนิวยอร์ก

อีกทั้ง สหรัฐฯ เป็นตลาดท่องเที่ยวที่สําคัญของไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปีละ 1 ล้านคน เมื่อปี 2561 มีคนอเมริกันเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจํานวน 1,122,088 คน สําหรับในปี 2562 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนิวยอร์กคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 1.2 ล้านคน สําหรับเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 มีนักท่องเที่ยวอเมริกันมาท่องเที่ยวประเทศไทยจํานวน 687,860 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 และใช้จ่ายจํานวน 48,572.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23


ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นว่า ตลาดสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจากการที่นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ จับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย แม้ค่าเงินบาทจะแข็งและอาจทําให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็ตาม ซึ่งยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดระดับกลางและระดับบนของนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในนครนิวยอร์กยังมีอีกหลายโครงการที่จะกระตุ้นนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ให้ไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตลาดกลางและบนของสหรัฐฯ และตลาดกลุ่มวัยทํางาน (upper millennial Gen X) ที่ยังมีกําลังทรัพย์ในการเดินทาง โดยกิจกรรมที่จะกระตุ้นตลาดในช่วงปลายปีที่สําคัญได้แก่

(1) การร่วมมือกับบริษัทนําเที่ยวรายใหญ่และการทํางานกับกลุ่ม luxury Travel consortium ได้แก่ Virtuoso และ Amex

(2) จัดงาน Virtuoso Chairmans Event ที่ประเทศไทย ในช่วงระหว่าง 13-17 พฤศจิกายน 2562 และจัดงาน LGBT + Travel Symposium ที่กรุงเทพฯ โดยนํา Agent จากทั่วโลกไปพบปะผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยวของไทยในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาประกอบกับการทำกิจกรรมที่จะบูรณาการกับทีมประเทศไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครนิวยอร์กในการนําผู้ประกอบการที่จะนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยไปสํารวจแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งผลิตสินค้าที่เชียงใหม่ในเดือนตุลาคม 2562 นี้

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดงาน Experience Thailand 2019 ที่ Union Square ในวันที่ 8 กันยายน 2562 ทีผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นผู้บริโภคชาวอเมริกันทั้งในตลาดกลางและระดับบนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญกับ wellness และนิยมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยภายในงานจัดให้ มีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย การสาธิตชกมวยไทย และศิลปะการป้องกันตัว กาสาธิตทําอาหาร ซุ้มอาหารไทยที่ได้รับความนิยมสูงในนครนิวยอร์กซุ้มสินค้าสําเร็จรูปประเภทอาหารและเครื่องปรุง สินค้าและบริการด้านอาหารที่เป็นnicheในตลาดนิวยอร์ก โดยมีสำนักงานทีมประเทศไทยทุกสํานักงานเข้าร่วมออกร้านในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก globthailand

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend