ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สังคมสีขาว เขตยานนาวา – บางคอแหลม

470 2

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือโครงการ "สังคมสีขาว เขตยานนาวา บางคอแหลม" เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. เข้าร่วมการหารือ จำนวน 20 คน ณ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร กรุงเทพมหานคร60,520 ชุด

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดระดับชุมชน/พื้นที่เสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เน้นย้ำให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จากการประชุมหารือในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยเร่งรัดดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 รวมทั้งการกำหนดแผนปิดล้อมตรวจค้นชุมชน การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ส่งมอบชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับยาบ้า ไอซ์ ยาอี และคีตามีน ให้แก่ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ จำนวน สน. ละ 480 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามแผนต่อไป

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 (กันยายน 2561 สิงหาคม 2562) สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งสิ้น 1,072,040 ชุด แบ่งเป็น ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน จำนวน 725,000 ชุด กัญชา จำนวน 286,520 ชุด และคีตามีน จำนวน 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์