ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เข้ม! ตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ อาหารในโรงพยาบาล

365 6
เข้ม! ตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ อาหารในโรงพยาบาล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับเครือข่าย จัดอบรมการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12 เขตสุขภาพ พร้อมจัดทำชุดความรู้อาหารปลอดภัยและวิธีการใช้ชุดทดสอบให้โรงพยาบาลจำนวน 887 แห่ง เพื่อให้ประชาชน ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งหวังให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตผักผลไม้ที่ปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Smart Hospital) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการแบบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยวางแผนการผลิตกับกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้และสร้างแรงจูงใจให้เกิดกลุ่มเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดความคิดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้ร่วมกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัยของวัตถุดิบและจัดทำคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย(Food Safety Hospital) การควบคุมมาตรฐาน โดยการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร

"จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ได้ขยายการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้ครอบคลุมทั้ง 12 เขตสุขภาพ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกองตรวจราชการ กองบริหารการสาธารณสุข และสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการคัดเลือกโรงพยาบาล ผลการตรวจวิเคราะห์แต่ละรอบจะแจ้งให้โรงพยาบาลทราบก่อนที่จะเก็บมีการสุ่มเก็บครั้งต่อไป เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้แก้ไขการคัดเลือกวัตถุดิบกรณีตรวจพบการตกค้างเกินมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้จัดฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบหาชนิดสารกำจัดแมลง 4 กลุ่มในผัก ผลไม้และธัญพืช (GPO-TM kit) ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 12 เขตสุขภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลได้ทำตามเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบตามมาตรฐานคู่มือโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย รวมทั้งได้จัดทำชุดความรู้อาหารปลอดภัยและวิธีการใช้ชุดทดสอบให้โรงพยาบาลจำนวน 887 แห่ง" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์