ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อดีตองคมนตรี "พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์" ถึงแก่อสัญกรรม

4.92K 14
อดีตองคมนตรี พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อเช้าวันนี้ (21ก.ย.) เวลา 07.25 น. พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต โดยในวันที่ 22 ก.ย.นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะเสด็จพระราชดำเนินฯพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรฯ และพระราชทานสวดพระอภิธรรม 7 วัน มีบำเพ็ญกุศล 50 วัน และ 100 วัน และรอพระราชทานเพลิงต่อไป

สำหรับ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2469 เป็นชาว อ.ทุ่งคา จ.ภูเก็ต (อ.เมืองภูเก็ตปัจจุบัน) เป็นบุตรของ หลวงบริหารสิกขกิจ และนางจินดา สินธวานนท์ เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ปี 2484) มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ปี 2486) ได้รับการประดับยศว่าที่ร้อยตรี จากโรงเรียนนายทหารสารวัตร (ปี 2488) ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2490) วิชาการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 13 (ปี 2502) และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 20 (ปี 2520)

รับราชการสังกัดกรมทหารสื่อสาร (ปี 2492-2503) ได้รับยศสูงสุดเป็นนาวาอากาศตรี ก่อนลาออกจากราชการเข้าทำงานที่การไฟฟ้ายันฮี (ปัจจุบันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.) และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ระหว่างเดือน พ.ค. 2528 ถึงเดือน ก.ย. 2530 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2530 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2559 นอกจากนี้ ยังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลอากาศตรี" และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลอากาศเอก" เป็นกรณีพิเศษ เมื่อเดือน พ.ค. 2550

พล.อ.อ.กำธน ดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีต เช่น กรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล (ปี 2530-2559), กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙, ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙, ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส, ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย, รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง, รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ ได้แก่ ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) ปี 2539, มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2532, มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี 2531, ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.ว.) ปี 2524, เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ 2 (ภ.ป.ร.2) ปี 2534

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่ นายไกรภพ สินธวานนท์ นางกุณฑลี แก้วจินดา และ น.ส.กชกร สินธวานนท์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend