ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เสื้อแดงรอขับไล่ "บิ๊กตู่" ที่ UN

5.59K 213
เสื้อแดงรอขับไล่ บิ๊กตู่ ที่ UN

ออกกำหนดการมาเป็นทางการแล้ว สำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาของ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน นี้........

ภารกิจครั้งสำคัญของพล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่ที่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations General Assembly UNGA) ครั้งที่ 74 และเข้าร่วมการประชุมสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยพล.อ.ประยุทธ์ มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมที่สอดคล้องกับวาระการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย เพื่อแสดงบทบาทในวาระระดับโลกที่สำคัญสอดคล้องกับ 3 เสาหลักสหประชาติและผลประโยชน์ของไทย ได้แก่

1. การประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage : HLM on UHC) เพื่อแสดงบทบาทที่แข็งขันของไทยในด้านสาธารณสุข แสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงนโยบายของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 และผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ UHC เป็นวาระระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง

2. การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (UN Climate Action Summit) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งวาระสำคัญของโลกที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน

3. การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) เพื่อทบทวนและติดตามผลการอนุมัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ในระดับผู้นำเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ผู้นำประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้รับรองเมื่อปี 2558

ในงานนี้ พล.อ.ประยุทธ์จะนำกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน โดยย้ำ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. Acceleration การเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2. Localization การดำเนินนโยบายให้เข้าถึงระดับท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3. Cooperation การเสริมสร้างความร่วมมือโดยย้ำว่าอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติและประเทศต่างๆ

ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ จะพบกับภาคส่วนสำคัญ ประกอบด้วย 1. Asia Society ซึ่งนายกฯ จะได้ย้ำบทบาทไทยในภูมิภาคและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในฐานะประธานอาเซียน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บทบาทไทยในอนุภูมิภาค การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Smart City และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. สภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน (US-ASEAN Business Council: USABC) โดยจะใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย โดยแจ้งถึงการดำเนินการของไทยในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ อาทิ ด้านภาษีศุลกากร เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ย้ำจุดแข็งของ EEC ในการเชื่อมโยงไปยังอนุภูมิภาคต่างๆ เปิดโอกาสให้แก่นักลงทุนต่างชาติให้มาร่วมมือกันในฐานะ Key Player

ระหว่างนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้นำประเทศต่างๆ ได้แก่ นายสกอตต์ มอริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย รวมทั้งหารือกับนายอันโตนิอู กุแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ และนาย Tijjane Muhammad Bande ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 74 ด้วย

สำหรับกำหนดการที่สำคัญของพล.อ.ประยุทธ์ มีดังนี้

-วันเสาร์ที่ 21 ก.ย.2562 : เวลา 23.10 น. จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.2562 เวลา 11.05 น. โดยในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์ จะรับฟังการบรรยายสรุปการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 และกิจกรรมอื่นๆ จากนั้นเวลา 15.30 น. จะพบปะกับชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

-วันจันทร์ที่ 23 ก.ย.2562 : ในช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์จะเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเช่นกัน

-วันอังคารที่ 24 ก.ย.2562 : ในช่วงเช้าเลขาธิการสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับประมุข หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 และคู่สมรส จากนั้นเวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 จากนั้นในช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และในช่วงค่ำ "โดนัล ทรัมป์" ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ และภริยาเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุม

-วันพุธที่ 25 ก.ย.2562 : ในช่วงเที่ยง นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ณ องค์กร Asia Society และในช่วงค่ำ จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและพบปะกับคณะผู้บริหารของ USABC ก่อนที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางออกจากนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย.2562 เวลา 12.00 น. และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.2562 เวลา 21.55 น.

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในวันที่พล. อ. ประยุทธ์ เดินทางไปสหประชาชาติ จะมีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งไปถือป้ายประท้วงขับไล่พล. อ. ประยุทธ์ ซึ่งขณะนี้หลายจุดมีการติดป้ายต่อต้าน พล. อ. ประยุทธ์แล้ว


ที่มา : เนชั่นสุดสัปดาห์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend