ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"มหาดไทย" ร่วมกับ "ศอ.บต." เยือน"คุนหมิง" แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ

941 3
มหาดไทย ร่วมกับ ศอ.บต. เยือนคุนหมิง แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ

รมช.มหาดไทย ร่วมกับ เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ เยือนเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน แลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ กระชับความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ที่โรงแรม Wyndham (วินแฮม) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.

ร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนานและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการลงทุนระหว่างมณฑลยูนนานและพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้ ทางคณะได้เดินทางไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงซึ่งเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติ เพื่อพบปะผู้บริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่และร่วมรับฟังการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เจียนตงเป็นเขตเมืองใหม่แห่งชาติที่ได้รับอนุมัติจากมนตรีแห่งรัฐ 1 ใน 19 แห่งของจีน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการบูรณาการความเป็นเมืองและสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยกำหนดสถานะของ เมืองใหม่ในอนาคตไว้ 3 ประการคือ การเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เปิดสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นเขตปฏิรูปนวัตกรรม ชั้นนำ และการเป็นพื้นที่สาธิตความเป็นเมืองใหม่ในภาคตะวันตกของจีน คาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 5-10 ปีและจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนทั้งด้านคมนาคม ประปา พลังงาน และสารสนเทศ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การเดินทางมายังเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยภารกิจสำคัญคือการร่วมพบปะผู้แทนรัฐบาลยูนนาน และพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในมิติต่างๆ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้โครงการสร้างสัมพันธ์ไทย-จีน ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหม่เจียนตง และอีกหลายๆพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคใต้หลายส่วนขณะนี้นักลงทุนต่างๆเข้าไปลงทุนในหลายด้าน เช่น การแปรรูป การท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ทางคณะได้เดินทางไปยังวัดซีหลิงซื่อเพื่อส่งมอบพระหยกเป็นของที่ระลึกแก่วัดให้พี่น้องชาวจีนได้สักการะบูชา ซึ่งถือได้ว่าจะส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดีในอนาคตและที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมาอย่างยาวนานก็จะแน่นแฟ้นขึ้นตามลำดับง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์