ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

4 จังหวัด ยังประสบอุทกภัย

455 6
4 จังหวัด ยังประสบอุทกภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 จนถึงปัจจุบัน (19 ก.ย. 62 เวลา 06.00น.) เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ในพื้นที่32 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 418,549 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 34 ราย ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ

 นายชยพล ธิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29สิงหาคมจนถึงปัจจุบัน (19 ก.ย. 62 เวลา06.00 น.) ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์รวม 32 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 6จังหวัด ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ นครพนมร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิสุรินทร์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ เลย อุดรธานี และสกลนคร ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย ภาคตะวันออก 3 จังหวัด  ได้แก่ ปราจีนบุรีสระแก้ว และตราด ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร กระบี่และระนอง รวม 182 อำเภอ 969 ตำบล 7,115 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล 11ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 418,549 ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 3,818 หลังผู้เสียชีวิต 34 ราย (ยโสธร 9 ราย ร้อยเอ็ด 6ราย อำนาจเจริญ 5 ราย ขอนแก่น 3 รายอุบลราชธานี 3 พิจิตร 2 ราย รายศรีสะเกษ 2 ราย พิษณุโลก 1 รายมุกดาหาร 1 ราย สกลนคร 1 ราย น่าน 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 1 คน (ชัยภูมิ)ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธรอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ อพยพประชาชน 20,620 คนในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 78 จุด ได้แก่อุบลราชธานี 46 จุด รวม 19,833 คนยโสธร อพยพประชาชน 6 จุด รวม 247คน  ร้อยเอ็ด 22 จุดรวม 130 คน ศรีสะเกษ อพยพประชาชน 4 จุดรวม 410 คน

ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ภัยโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องส่งสูบน้ำระยะไกลเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและถุงยังชีพตามวงรอบอีกทั้งดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของและการเดินทางในพื้นน้ำท่วมขัง อีกทั้งให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมการดูแลสุขภาพและสภาพจิตใจสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจประเมินความต้องการการช่วยเหลือของผู้ประสบ พร้อมจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการประกอบอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์สาธารณูปโภค เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย แยกเป็น เสียหายทั้งหลัง และเสียหายบางส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตลอดจนซ่อมแซมและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วท้ายนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend