ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

1 ม.ค. 63 งดแจก "ถุงพลาสติก" ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

413 7
1 ม.ค. 63 งดแจก ถุงพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

พลเอก ประวิตร ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่งแก้ปัญหามลพิษจากขยะและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น พร้อมชื่นชมความพยายามแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลของไทย ด้าน วราวุธ เผยต้นปีหน้า 43 บริษัทใหญ่งดแจกถุงพลาสติคใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเตรียมหามาตรการลดการใช้ถุงร้อนใส่อาหาร ขอประชาชนพกปิ่นโตหรือกล่องพลาสติคเล็กๆ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2562 พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ป่าไม้และป่าชายเลน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล และพื้นที่สีเขียวต่อคนใน กทม. แต่ก็ยังมีสถานการณ์น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับ สัดส่วนปริมาณขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดมลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอยและปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน รวมทั้งการนำเข้าและใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดปี 2564 ที่เพิ่มอำนาจและงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ในการก่อสร้างและบริหารจัดการของเสียในพื้นที่ ทั้งขยะและน้ำเสีย รวมทั้งแผนขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ที่ให้ปรับปรุงคุณภาพนำ้มันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่า ยูโร 5

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 และมาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ ที่ต้องนำแผนที่ระดับเสียง ไปวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบิน ทั้งการพัฒนาเครื่องมือและการจัดการมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งขอให้ทบทวนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง จ.ราชบุรี เพื่อให้ครอบคลุมผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทุกด้าน

ซึ่งหากมีความพึงพอใจแล้ว ก็ค่อยมาดูเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลเอก ประวิตร กล่าวชื่นชมถึงความพยายามยกระดับแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลของไทยและการมีบทบาทนำในระดับภูมิภาคและเวทีโลก รวมทั้งการพัฒนาระบบ Smart EIA ที่จัดทำเป็น Application เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขในโครงการต่างๆ พร้อมย้ำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นำมติที่ประชุมเสนอ ครม. และให้ประสานทุกส่วนราชการ ร่วมให้ความสำคัญในการสนับสนุนขับเคลื่อนแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ

โดยขอให้พิจารณากระจายอำนาจและองค์ความรู้ให้ท้องถิ่น ร่วมบริหารจัดการระดับในพื้นที่ให้มากขึ้น ควบคู่กับการสร้างการตระหนักรู้และสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาขยะและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญของมลพิษทางอากาศในภาพรวม

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้เห็นชอบหลักการการใช้ถุงพลาสติคครั้งเดียวทิ้ง หลังจากนี้จะเสนอต่อที่ประชุม ครม. โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะมี 43 บริษัทใหญ่ ลดการแจกถุงพลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่ยังไม่รวมการใช้ถุงร้อนใส่อาหาร ซึ่งยังต้องหาวิธีบริหารจัดการต่อไป ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับผู้บริโภคในวงกว้าง แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากขอประชาชนพกปิ่นโต หรือกล่องเล็กๆสำหรับใส่อาหาร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้เหมือนกับการพกถุงผ้า


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์