ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ตำแหน่งหัวหน้าคสช. เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

2.26K 38
ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ตำแหน่งหัวหน้าคสช. เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ที่ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีการยื่นตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ โดยมีมีทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรี และมีเลขาสภาผู้แทนราษฏร ร่วมฟังคำวินิจฉัย

สรุปความว่า ตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช. ) มาจากการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คสช. เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน

การแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว จึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจ และเป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

หัวหน้า คสช. จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของรัฐหรือหน่วยงานใด ทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยกฏหมาย ไม่มีกฏหมายกำหนดกระบวนวิธีได้มาซึ่งการเข้าสู่การดำรงตำแหน่ง

โดยมีอำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคราว ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้มีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและประชาชน

ดังนั้นตำแหน่งหัวหน้า คสช. จึงไม่มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะนามทำนองเดียวกันกับ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรา 98(15) 

ผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160(6) ประกอบมาตรา 98(15) อาศัยเหตุผลดังกล่าว

จึงวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรี ของผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 1(4) ประกอบมาตรา 160(6) และมาตรา 98(15)


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend