ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

กอช. ผนึกกรมการปกครองเปิด"ที่ว่าการอำเภอ" ส่งเสริมการออม 878 แห่งทั่วประเทศ"

217 1
กอช. ผนึกกรมการปกครองเปิดที่ว่าการอำเภอ ส่งเสริมการออม 878 แห่งทั่วประเทศ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. และกรมการปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ (MOU) เปิดมิติใหม่ "ที่ว่าการอำเภอ" ทั้ง 878 แห่งทั่วประเทศ 76 จังหวัดเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและรับเงินออมสะสม กอช. ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่สนใจสมัครสมาชิก และให้สมาชิกสามารถส่งเงินออมได้ง่ายขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการรับเงินบำนาญจากรัฐ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่ากอช. และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการยกระดับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสมาชิก กอช. ที่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 2,101,176 คน แล้ว (ยอด ณ วันที่ 13 ก.ย. 62)เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและสมาชิก กอช. ได้เข้าถึงการออมเป็นหลักประกันด้านบำนาญหลังอายุ 60 ปี ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ กอช. มีหน่วยรับสมัครสมาชิกใหม่และรับเงินออมสะสมของสมาชิก กอช. ผ่านที่ว่าการอำเภอ จำนวน 878 แห่งทั่วประเทศ 76 จังหวัด ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการออมกับ กอช. ได้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ


โดยที่ผ่านมา กอช. ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นหน่วยรับสมัคร กอช. แก่เสมียนตราจังหวัด และเสมียนตราอำเภอทั่วประเทศ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงาน กอช. ในพื้นที่ ซึ่งมีการอบรมรายภูมิภาคไปแล้ว 5 รุ่น และได้มีการอบรมให้ความรู้ ครู ก และครู ข โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดกว่า 1,000 คน 76 จังหวัด 878 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฐานสมาชิก กอช. ที่เพิ่มขึ้น 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. ผ่านที่ว่าการอำเภอ สามารถสมัครด้วยตนเองโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นแจ้งข้อมูลที่อยู่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เพื่อรับข้อมูลการออมจาก กอช. และแจ้งข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ เมื่อข้อมูลครบถ้วนถูกต้องจึงส่งเงินออมสะสมงวดแรกได้ตั้งแต่ 50-13,200 บาท หรือกรณีให้ผู้อื่นส่งเงินออมแทน เพียงแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ แล้วส่งเงินออมสะสมตามต้องการ จะได้รับใบเสร็จเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ 

ทาง กอช. ต้องขอขอบคุณกรมการปกครอง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการออม โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมของแรงงานนอกระบบ พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา เกษตรกรนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศ เพื่อให้มีเงินสามารถพึ่งพาตนเองได้ในวัยชราจากหลักประกันด้านบำนาญที่มั่นคงของรัฐ

ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครอง มีกลไกการทำงานในระดับฐานราก คือจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยมีปลัดจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้ กรมการปกครองพร้อมให้ความร่วมมือกับ กอช. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ชาวไร่ชาวนา พ่อค้าแม่ค้า นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าถึงการออมเพื่อสร้างหลักประกันด้านบำนาญที่เข้มแข็งเพื่อเสริมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศรวมถึงรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดภาระภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต และถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 แห่ง ทั่วประเทศ ในด้านการส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน โดยหน่วยรับสมัครที่ว่าการอำเภอจะสามารถดำเนินการรับสมัครสมาชิก กอช. และรับเงินออมสะสม ในวันจันทร์ วันศุกร์ ช่วงเวลา 08.00 16.30 น. เพื่อให้ประชาชนและสมาชิก กอช. ได้เดินทางสะดวก ลดระยะเวลาการเดินทางมากขึ้น

เลขาธิการ กอช. กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน"กอช" หรือที่ www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารธ.ก.ส. ธอส.ออมสินและกรุงไทยทุกสาขาที่ว่าการอำเภอ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออมโทร. 02-049-9000

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์