ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มอบใบ ประกาศนียบัตร อาสาปอเต็กตึ้ง หลังผ่านการอบรม ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

460 0

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับอาสาสมัครของมูลินิธิฯ โดยมี นายกอบชัย ซอโสถิตกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ซึ่งมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครมูลนิธิฯในการเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น จึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่าย และเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้เป็นองค์กร ฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร"การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน" ให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ของมูลนิธิฯฃโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ในฐานะคณะผู้ดำเนินงานจัดการฝึกอบรมเปิดเผยว่า เบื้องต้น ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า 90% ของระยะเวลาการอบรม และต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน การฝึกปฏิบัติทุกทักษะ รับรองโดยวิทยากรผู้ควบคุมการฝึก เพื่อให้อาสาสมัครของมูลนิธิฯ มีวิชาความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์