ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

เอไอเอสติดอันดับดัชนียั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ปี 2562

309 1
เอไอเอสติดอันดับดัชนียั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ปี 2562

เอไอเอส ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI ปี 2562 ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ตอกย้ำความสำคัญของโครงการอุ่นใจไซเบอร์ และ e-waste เพื่อร่วมสร้างสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่าเอไอเอสได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ในกลุ่มดัชนีโลก (WorldIndex) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging MarketIndex) ประจำปี 2562ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมสะท้อนความมุ่งมั่นของวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมๆกันจนได้รับการยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSIในปีนี้ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดและในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลรายใหญ่ในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศAเอไอเอาได้นำความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภครวมถึงมุ่งสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ชุมชนสังคมให้เกิดการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ 

นอกจากนี้ยังได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในไตรมาส2 ที่ผ่านมาเอไอเอสได้เดินหน้าผลักดันการสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด "ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย" ประกาศภารกิจยิ่งใหญ่ "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อเยาวชน

"ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานในทุกภาคส่วนขององค์กรทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ DJSIที่เป็นมาตรฐานสากล" นายสมชัยกล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความยั่งยืน DJSIเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่างๆโดยความร่วมมือระหว่าง S&P Dow Jones Indices และRobecoSAM ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้เชิญบริษัทในตลาดทุนทั่วโลกกว่า 3,500 แห่งเข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นดัชนีซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนใช้เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ DJSIให้อยู่ในดัชนีนั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยาวยาวแก่นักลงทุน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์