ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กสม.วิกฤติส่อชัตดาวน์งบปี 2564

652 5
กสม.วิกฤติส่อชัตดาวน์งบปี 2564

กระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม.ชุดใหม่ 7 คน ที่ดำเนินไปอย่างล่าช้า ใช้เวลามานานกว่า 1 ปีเศษ กสม.ทั้ง 7 คนมาปฏิบัติงาน ประกอบกับ กสม.ชุดปัจจุบันเหลือแค่ 3 คน ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ถ้าปลายปีนี้ยังไม่มี กสม.ชุดใหม่ งบประมาณปี 2564 ของ กทม.จะถูกชัตดาวน์ทันที

กระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม.ชุดใหม่ 7 คน ที่ดำเนินไปอย่างล่าช้า ใช้เวลามานานกว่า 1 ปีเศษ กสม.ทั้ง 7 คนมาปฏิบัติงาน ประกอบกับกสม.ชุดปัจจุบันเหลือแค่ 3 คน ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม 

อย่างไรก็ตามภายในสิ้นปี 2562 ยังไม่เกิด กสม.ชุดใหม่ 7 คนมาปฏิบัติหน้าที่จะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการบริหารงานในหน่วยงาน เพราะจะขาดเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและอื่นๆ ทั้งนี้งบประมาณของ กสม.ปี 2563 แม้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณของรัฐบาลจะล่าช้า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนฯ แต่กรรมการสิทธิ์ก็ได้เสนอวงเงินงบประมาณไปตามขั้นตอนก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณปี 2564 กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ เสนอวงเงินไปยังสำนักงบประมาณในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการสิทธิฯ กำหนดให้กรรมการสิทธิฯ เท่านั้นเป็นผู้เสนอ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกสม.ไม่มีอำนาจเสนอ กสม. เป็นองค์กรอิสระองค์กรเดียวที่มีปัญหาเรื่องนี้ ทำให้สำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กสม.ไปบรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เสนอเข้าสู่การประชุมพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะมาใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 256330 กันยายน 2564

"ถ้าปลายปีนี้ยังไม่มีกสม.ชุดใหม่ งบประมาณปี 2564 ของ กทม.จะถูกชัตดาวน์ทันที การเงินจะชนะงานทั้งระบบไม่ต่างไปจากเจ้าชายนิทราที่เป็นคนไข้ อาการโคม่า นอนบนเตียงเหมือนผัก ไม่รับรู้เรื่องราวใดๆ ทั้งสิ้น"

แหล่งข่าวกล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องเร่งการสรรหา ทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ขณะนี้กำลังรอนัดประชุมเพื่อรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครไว้ 1 คน เพื่อไปสมทบกับอีก 4 คนที่ผ่านกรรมการสรรหาแล้วรวมเป็น 5 คน ส่งให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติ จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบเป็นรายคน เมื่อผ่านความเห็นชอบทั้ง 5 คนแล้ว ประธานวุฒิสภาจะนำรายชื่อ 5 คนนี้และอีก 2 คนที่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปลายปีที่แล้วรวมเป็น 7 คน ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิฯ ต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend