ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ถนนน้ำท่วม 4 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 6 เส้นทาง

528 5
ถนนน้ำท่วม 4 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 6 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับรายงานจากสำนักบำรุงทาง ว่า ขณะนี้ (15 ก.ย.62 เวลา 08.00 น.) มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 45 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 39 สายทาง ดังนี้

1.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 สายทาง สามารถผ่านได้ 4 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 6 สายทาง รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้) รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 - บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้) รอ.4053 แยก ทล. 2044 - พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้) รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร (ผ่านได้) รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ

2.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 28 สายทาง สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 27 สายทาง อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม อบ.2014 แยก ทล. 23 บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง อบ.2084 แยก ทล. 23 บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง อบ.4086 แยก ทล.2413 บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน อบ.4087 แยก ทล. 2413 บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม อบ.2037 แยก ทล. 23 บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน อบ.3092 แยก ทล. 217 บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท

อบ.3039 บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อบ.5071 แยก ทช.อบ.4031 บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์ อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ อบ.3054 แยก ทล. 217 บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์ อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่ อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์ อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน อบ.3058 แยก ทล.231 ข้ามลำมูลน้อย (ผ่านได้)

3.จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 สายทาง สามารถผ่านได้ อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน - บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก (ผ่านได้)

4.จังหวัดยโสธร จำนวน 6 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว ยส.4010 แยก ทล.2083 บ้านหัวดอน อ.มหาชนะภัย ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย ยส.010 สะพานแสนสุข ยโสธร อ.พนมไพร

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้มีการรายงานข้อมูลสายทางที่ประสบภัยผ่านระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท (FMS) เพื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ ติดตั้งป้ายเตือน อุปกรณ์บอกแนวขอบทาง เพื่อป้องกันรถตกถนน พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย หรือพื้นที่ที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โปรดสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์