น้ำท่วมอุบลเริ่มกระเตื้อง

กรมชลประทานเร่งผลักดันน้ำอย่างเต็มสปีด ลดผลกระทบให้ชาวเมืองและชาววารินชำราบที่น้ำท่วมสูง ล่าสุดการระบายของน้ำมูลทำได้ดีขึ้น ส่วนทหารระดมกำลังช่วยผู้ประสบภัย

สถานการน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มดีขึ้น แต่ยังมีหลายพื้นที่ยังต้องเผชิญอุทกภัย เผชิญสถานการอุทกภัย โดยเฉพาะ 5 อำเภอริมแม่น้ำมูล  ได้แก่ อำเภอเมือง วารินชำราบ  สว่างวีระวงศ์ ตาลสุม พิบูลมังสาหาร ที่ยังต้องเฝ้าระวังิดตามสถานการณ์น้ำ เนื่องจากการระบายน้ำมูลยังคงระบายอยู่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังชะลอน้ำไว้ผ่านราศรีสไล ศรีษะเกศ

สำหรับพื้นที่ อำเภอ พิบูลมังสาหาร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง ถึง 5 เมตร โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร ที่เผชิญสถานการณ์หนัก ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำมูล การเข้าไปสำรวจจะต้องใช้เรือ และไปกับเจ้าหน้าท๊กู้ภัยเท่านั้น โดยหลังจากที่มีคำเตือนจากทางจังหวัดว่ามวลน้ำในพื้นที่พิบูลมังสาหาร จะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แต่จากการรวจสอบภายในตลาดสดเทศบาล  ชุมชนสวนสวรร เทศบาล3 และ พื้นที่ริมแม่น้ำมูลน้ำเริ่มลดลงบ้าง ทำให้ชาวบ้านสบายใจขึ้น แต่ต้องหยุดทำมาค้าขาย พืชผักราคาสูง ผลกระทบจากน้ำท่วม
ขณะที่ เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 7 ตรวจสอบการระบายน้ำ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.พิบูลมังสาหาร ที่กำลังระบายน้ำเต็มสปีด พบว่า ระดับน้ำลดลงในอัตราที่น้อยมาก แต่ การเคลื่อนตัวของน้ำ ค่อนข้างดี 1.90 ต่อวินาที ไหลระบายลงสู่อำเภอโขงเจียม ซึ่งจะมีเครื่องผลักดันน้ำอีก 100 เครื่อง เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในอำเภอต่าง ขณะที่แม่น้ำโขงลดลง 20 ซ.ม.

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัย จิตอาสา จำนวนมาก ระดมสรรพกำลัง นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็ยังรัดมเรือท้องแบน รถผลิตน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายประชาชนตามศูนย์อพยพ  โดยเฉพาะจุดที่อยู่ริมแม่น้ำมูลที่ได้รับผลกระทบหนัก