ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"สุวิทย์" พัฒนาครูไทยยุคใหม่

445 4
สุวิทย์ พัฒนาครูไทยยุคใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมขึ้นรูปแนวทางพัฒนาครูไทยยุคใหม่ "ต้องเป็นคนสร้างชาติ" และสามารถรับการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ที่ไม่จำกัดแต่ในห้องโรงเรียนหรือในโรงเรียนอีกต่อไป

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)บรรยายแนวทางการผลิตครูในศตวรรษที่ 21 ให้สมาชิกที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรมว.อว.ได้แสดงวิสัยทัศน์สำหรับครูไทยในศตวรรษที่ 21 ว่าจะต้องเป็นคนสร้างชาติ (Nation Builder) และสามารถรับการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ต้องกล้าที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การทำงาน และการใช้ชีวิตที่สอดรับกับบริบทของประเทศและของโลกให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งทุกวันนี้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ได้จำกัดแต่ในห้องโรงเรียนหรือในโรงเรียนอีกต่อไปนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และจากทุกคน

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ครูในศตวรรษที่ 21ควรเป็น ผู้อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน และต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆ ที่ล้าสมัย รวมทั้งหลักการทฤษฎีบางอย่างที่ถูกต้องในอดีตแต่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน สร้างให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือทำ ทดลอง ทดสอบกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น รู้จักแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับผู้อื่นรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความล้มเหลว และผิดพลาดได้

"ครูยุคนี้ต้องออกแบบการสอนให้เสมือนการเล่นเกมส์ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการให้ข้อเสนอแนะและสร้างสมดุลระหว่างความสามารถของนักเรียนและเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนกลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21กล่าวโดยสรุปคือการเรียนรู้จะต้องประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดเป้าหมาย การเรียนรู้ที่ไม่ถูกตีกรอบการเรียนรู้ไปด้วยกัน และการเรียนรู้ที่มองถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสมดุลของความเป็นตน และความเป็นคนในสังคม ทั้งหมดนี้จะต้องเกิดจากแม่พิมพ์ที่ดีซึ่ง อว. จะมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ปลดล็อคข้อจำกัดแก้ไขอุปสรรค สนับสนุนความร่วมมือ และทำงานเชิงระบบร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะทำให้สามารถผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคนให้เป็นนวัตกร หรือพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยมองภาพองค์รวมของการศึกษาไทยเป็นสำคัญ โดยในวันนี้ตนได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณบดีที่เข้าร่วมจากหลากหลายมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏในการประชุมระดมสมองภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อขึ้นรูปแนวทางในการพัฒนาครูและปรับเปลี่ยนการศึกษาของไทยให้ตรงกับบริบทของโลกในศตวรรษที่ 21 ต่อไป" ดร.สุวิทย์ กล่าวในที่สุด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์