ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

'กรมสรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 704 คดี เค่าปรับ 11.95 ล้านบาท

363 1
กรมสรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย 704 คดี เค่าปรับ 11.95 ล้านบาท

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 704 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.95 ล้านบาทกรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

นายณัฐกร  อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป


จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 6 12 กันยายน 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 704 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.95 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 372 คดี ค่าปรับ 3.86 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 236 คดี ค่าปรับ 5.61 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 7 คดี ค่าปรับ 0.06 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 29 คดี ค่าปรับ 0.37 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 41 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.60 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 19 คดี ค่าปรับ 1.45 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,292.205 ลิตร ยาสูบ จำนวน 7,766 ซอง ไพ่ จำนวน 394 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 61,135.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 53 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 12 กันยายน 2562พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 33,348 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 515.84 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 19,053 คดี ค่าปรับ 176.46 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 9,605 คดี ค่าปรับ 214.18 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 775 คดี ค่าปรับ 7.55 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,638 คดี ค่าปรับ 48.42 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 98 คดี ค่าปรับ 2.00 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,558 คดี ค่าปรับ 31.66 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 621 คดี ค่าปรับ 35.57 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 281,601.819 ลิตร ยาสูบ จำนวน 499,193 ไพ่ จำนวน 37,045 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,611,323.670 ลิตร น้ำหอม จำนวน 31,714 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,579 คัน 

"หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์