ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563.

CAAT เตรียมความพร้อมส่งเสริมการบินของไทยให้เติบโต

477 1
CAAT เตรียมความพร้อมส่งเสริมการบินของไทยให้เติบโต

ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จ.ชลบุรี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 2 หรือ Take-off Conference Chapter 2 : Ascending to the New Height โดยในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม การบินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 350 คน

ภายหลังพิธีเปิดงานสัมมนาฯ เป็นการบรรยายพิเศษจาก นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "แนวทางการบริหารและการกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทยในอนาคต" โดยนำเสนอภาพรวมและทิศทางแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายในอุตสาหกรรมการบินและให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ฉบับปรับปรุงล่าสุด รวมทั้งแนวทางการบริหารและการกำกับดูแลของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในอนาคต ที่คำนึงถึงความคาดหวังของทั้งหน่วยงานกำกับดูแลระดับสากล เช่น ICAO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 


จากนั้นเป็นเวทีเสวนาในหัวข้อ "ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อการดำเนินงานของ CAAT"โดยผู้บริหารจากหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย อาทิ กรมท่าอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และนายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

ในวันถัดไป (14 ก.ย. 62) CAAT ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการโดยแบ่งการประชุมเป็นกลุ่มย่อยทั้งหมด 4 กลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 

1) เดินหน้าอย่างมั่นคงด้วยมาตรฐานความปลอดภัย มีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอนาคต การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Emergency Medical Service: HEMS) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดลองการให้บริการ HEMS ในปี 2563 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินและแผนนิรภัยการบินหรือการบริหารความปลอดภัยด้านการบิน 

2) การบินก้าวไกลด้วยการกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการสายการบินเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของ CAAT ในการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับใหม่ 

3) รองรับอนาคตด้วยโครงสร้างพื้นฐาน มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านมาตรฐาน  การดำเนินการสนามบินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการกำกับดูแลมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับแผนการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน มาตรฐานการขนส่งสินค้าผ่านตัวแทนควบคุม (Regulated Agent) และการขนส่งวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ  

4) เสริมแรงบินจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการตรวจรับรองและกำกับดูแลจาก CAAT ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยที่จะได้ตระหนักถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบิน และเตรียมความพร้อมสู่แนวทางการดำเนินการของ CAAT ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในระดับสากล

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์