ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

พาณิชย์ประกาศเกณฑ์ประกันรายได้ปาล์ม

481 1
พาณิชย์ประกาศเกณฑ์ประกันรายได้ปาล์ม

"พาณิชย์" ประกาศหลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กำหนดเงื่อนไขเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียน ปลูกปาล์มอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้สิทธิ์ 25 ไร่ กำหนดให้ไร่ละ 2,906 กิโล ราคาประกันที่ 4 บาท จ่ายเงินงวดแรก 1 ต.ค.นี้ งวดต่อไปวันที่ 1 หรือ 16

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2562-63 ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว           ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมโครงการได้กำหนดให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ๆ ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18%           สำหรับการคิดเฉลี่ยต่อไร่ เพื่อพิจารณาการชดเชยส่วนต่างได้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีทั้งประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเฉลี่ยย้อนหลัง3 ปี หรือ 36 เดือน โดยใช้ผลผลิตช่วงเดือนก.ย.2559-ส.ค.2562เฉลี่ยทั้งประเทศเท่ากับ 2,906 กก.ต่อไร่ต่อปีเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างที่จ่ายให้แก่เกษตรกร ส่วนราคาตลาดอ้างอิงคณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและแจ้งราคาตลาดอ้างอิงให้กับ ธ.ก.ส. ในช่วง 3 วันทำการก่อนวันครบกำหนดจ่ายเงินเพื่อให้ ธ.ก.ส. นำไปใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างและโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป          ส่วนระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า45 วัน เริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 1 ต.ค.2562 และงวดต่อไป จะจ่ายวันที่ 1 หรือวันที่16


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์