ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

พาณิชย์ประเมินเงินบาท8เดือนแข็งค่า 2.2%

333 1
พาณิชย์ประเมินเงินบาท8เดือนแข็งค่า 2.2%

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า วิเคราะห์ค่าเงินบาทไทยพบช่วง 8 เดือนแรกปี 62 แข็งค่าแล้ว 2.2% แต่การส่งออกไปตลาดสำคัญยังขยายตัวได้ดีแม้ค่าเงินแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งในการส่งออกที่มีค่าเงินอ่อนค่า

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  เปิดเผยว่า สนค.ได้ทำการวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่ค้าที่สำคัญและของไทย พบว่าค่าเงินบาทเฉลี่ยจากต้นปีจนถึงวันที่30 ส.ค. 2562 อยู่ที่ 31.39 บาท ต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน และแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งและคู่ค้าที่สำคัญซึ่งส่วนมากค่าเงินอ่อนค่า เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่าง  เช่น เกาหลีใต้ (อ่อนค่าร้อยละ 6.5)สหภาพยุโรป (อ่อนค่าร้อยละ 6.3)  อังกฤษ(อ่อนค่าร้อยละ 6.2) จีน (อ่อนค่าร้อยละ 5.3) อินเดีย (อ่อนค่าร้อยละ 5.1) ไต้หวัน (อ่อนค่าร้อยละ 4.0) มาเลเซีย (อ่อนค่าร้อยละ 4.0) และเวียดนาม (อ่อนค่าร้อยละ 2.1) เป็นต้น 


อย่างไรก็ตามการส่งออกของไทยยังทำได้ดีกว่าประเทศที่ค่าเงินอ่อนค่า โดย 7 เดือนแรกของปี 2562ไทยส่งออกหดตัวร้อยละ 1.9 ส่วนเกาหลีใต้หดตัวร้อยละ 8.9 อังกฤษหดตัวร้อยละ 3.5ไต้หวันหดตัวร้อยละ 2.9 และมาเลเซียหดตัวร้อยละ 4.8 ดังนั้นการแข็งค่าของค่าเงินบาทแม้ว่าจะทำให้รายได้ผู้ประกอบการลดลงแต่ในภาพรวมส่งผลกระทบต่อการส่งออกยังจำกัด

ทั้งนี้สินค้าเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากแข็งค่าของค่าเงิน พบว่าแม้ว่าการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิดจะหดตัว แต่การส่งออกไปบางตลาดยังขยายตัวได้ดี เช่นการส่งออกข้าว 7 เดือนแรกหดตัวร้อยละ 18.5 แต่ส่งออกไปสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 13.9(มีสัดส่วนร้อยละ 13.8 ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 7เดือนแรกหดตัวร้อยละ 6.9 แต่การส่งออกไปญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 3.2 (มีสัดส่วนร้อยละ10.6) การส่งออกข้าวโพด 7 เดือนแรกหดตัวร้อยละ 20.7แต่การส่งออกไปเวียดนามขยายตัวร้อยละ 29.2 (มีสัดส่วนร้อยละ 23.2)

นอกจากนี้ การส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง 7เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 2.3 โดยส่งออกไปสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 16.5 และ10.4 ตามลำดับ เป็นต้น รวมถึงการส่งออกผลไม้สด/แช่แข็งที่มีความนิยมสินค้าไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้การส่งออกขยายตัวสูงถึงร้อยละ 44.9สะท้อนการส่งออกสินค้าเกษตรยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการส่งออก เช่นความต้องการสินค้า และคุณภาพสินค้า เป็นต้น

สำหรับช่วงที่เหลือของปี 2562 คาดว่าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจจะแข็งค่าเพิ่มขึ้น โดยเคลื่อนไหวในช่วง30.0-31.0 บาท ต่อ ดอลลาร์ สรอ. โดยปัจจัยหลักที่อาจจจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประกอบด้วย 1. การดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมของประเทศสำคัญของโลก อย่างสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป 2. แนวทางการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ หรือ Brexitและ 3. ความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้นซึ่งต้องเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำประกันความเสี่ยงค่าเงินเพื่อรองรับผลกระทบจากการความผันผวนและค่าเงินที่อาจจะแข็งค่าเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี2562

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์