ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ยุติธรรมพึ่งได้ ประชาชนยิ้มออก

420 5

กรมคุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย กรณี ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ .............

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมโชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางวารุณี แสงกระจ่าง ข้าราชการบำนาญ กรมสรรสามิตและคณะตัวแทนผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ได้เอากฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เสียหายในคดีนี้ กว่า 42,000 ราย และก็หวังจะผลักดันกฎหมายนี้ให้สามารถคุ้มครองประชาชนได้

และในวันนี้นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นาย วิเชียร ไชยสอน หัวหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมหารือรับฟังปัญหาขอประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของทางรัฐบาลที่ทางนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ยึดหลักการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทุกวันนี้ปัญหาการหลอกลวงประชาชนมีมากมายกฎหมายที่บังคับใช้อยู่อาจจะล้าหลังไม่ทันสมัยจึงต้องมีการตรากฎหมายใหม่ที่สามารถคุ้มครองประชาชนให้ทันท่วงที ให้ทันยุคทันสมัย ให้ทันกับอาชญากร  ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไปศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ที่ประชาชนได้นำมามอบให้กับกระทรวงยุติธรรมเพื่อดำเนินการให้ครบทุกมิติครบทุกด้านและเป็นการช่วยเหลือประชาชน เพราะเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีคำสั่งสำนักนายกที่ 253/60 เคยให้แชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ โดยท่านนายกฯได้มอบให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วย จึงเห็นควรให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ ดำเนินการศึกษาผลกระทบ ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และ ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน โดยร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด สถาบันพระปกเกล้า โดยจะเริ่ม จากพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบก่อนเช่น จังหวัด ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา และ ชัยภูมิ เป็นต้น

ทั้งนี้ทาง นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้นำผู้เสียหายเข้าหารือกับส.ส.อีกหลายท่านในการที่จะเสนอเป็นญัตติวิสามัญในการศึกษาเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งเรื่องนี้เองผู้เสียหายเคยยื่นหนังสือถึงท่าน ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาไปแล้ว ทั้งพร้อมกับเคยยื่นหนังสือปัญหาความเดือดร้อนกับ สส ศาสตรา ศรีปาน สส พยม พรหมเพชร สส ภูดิท อินสุวรรณ์ สส วันชัย ปริญญาศิริ สส สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ไปแล้วด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้เสียหายได้เห็นปัญหาในหลายปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนมีจำนวนมากแต่ไม่ได้เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย เช่นคดี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น คดีตะเกียงน้ำมันหอมระเหย คดีโอดีแคปิตอล และ อื่นๆอีกหลายคดีคาดการณ์มีผู้เสียหายที่รอการช่วยเหลืออยู่จำนวนมากหลายล้านคน จึงขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันปกป้องทรัพย์สินของประชาชน ปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยการแก้ปัญหานี้ต้องยึดโยงตามบัญชาท่านนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งเร่งแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน กระทรวงยุติธรรมเองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำให้การอำนวยความยุติธรรม ปรับปรุงกฏหมายทุกฉบับให้มีความทันสมัย และ ที่สำคัญคือการนำไปบังคับใช้ได้จริง เพื่อปกป้องทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์