ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563.

OTOP ก้าวไกล สู่สากล

651 0

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน ไปสู่ตลาดสากล เตรียมวางขายนำร่อง คิงส์พาวเวอร์ .....................................


โครงการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล "OTOP ก้าวไกล สู่สากล ที่จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข ถือการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ  

นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงกำหนดนโยบายในการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร  ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  ได้แก่  การส่งเสริมการปลูก  การอนุรักษ์ พืชสมุนไพรหายากในป่าสมุนไพรชุมชน   การนำทรัพยากรสมุนไพรในชุมชนมาแปรรูป ให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐาน   สร้างระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว  รองรับภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้  ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  ในการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ซึ่งกรมฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน จำหน่ายในตลาดได้เพิ่มมากขึ้น และขณะนี้มีการพูดคุยกับ คิงพาวเวอร์เพื่อนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่ได้มาตรฐานและได้รับรางวัล ไปวางจัดแสดงและวางขาย และจะวางขายในช่วงงานอีเว้นถายในคิงส์พาวเวอร์เป็นเวลา 14 วันด้วย 

ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะคาบเกี่ยวกับวันชาติของจีน โดยปกติจะมีคนจีนเดินทางมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าที่คิงพาวเวอร์  วันละกว่า 1 แสนคน จึงคาดว่าช่องทางนี้จะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย ให้เป็นที่รู้จักของคนจีนมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์