ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563.

คมนาคมร่วมกับ 11 หน่วยงาน ลงนามป้องกัน-แก้ไข PM 2.5

595 6
คมนาคมร่วมกับ 11 หน่วยงาน ลงนามป้องกัน-แก้ไข PM 2.5

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมพิธีลงนาม พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) บนฐานการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด พัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน


โดย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ 11 หน่วยงาน เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ระหว่างปี 2562 2567 ซึ่งทุกฝ่ายตกลงร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้ 1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง 2.ป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง 3.เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงและพัฒนาข้อมูล ระบบเฝ้าระวังเครื่องมือตรวจวัด พัฒนาองค์ความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุก

...

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์