ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

กรมศุลกากรพบลักลอบนำเข้าส.ค.เกือบ 3 พันคดี

354 1
กรมศุลกากรพบลักลอบนำเข้าส.ค.เกือบ 3 พันคดี

กรมศุลกากร แถลงตัวเลขการกระทำความผิดเดือน ส.ค. 2562 สูงเกือบ 3 พันคดี มูลค่า 252 ล้านบาท พบยาเสพติดถูกลักลอบนำเข้าสูงสุด รองลงมาคือกระบือ และบุหรี่ พร้อมพบลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าคุ้มครอง


นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า โดยในเดือนสิงหาคม 2562กรมศุลกากรพบการกระทำความผิด 2,869 คดี ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 252,728,213บาท เป็นจำนวนคดีจากการลักลอบร้อยละ 18.4 เป็นจำนวนคดีจากการหลีกเลี่ยงร้อยละ 81.6โดยมีมูลค่าจากการกระทำความผิดเป็นกรณีลักลอบถึงร้อยละ 55.3สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบนำเข้าสูงสุดในเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562สามอันดับแรก ได้แก่ ยาเสพติดประเภท เคตามีน ยาเสพติดประเภท โคคาอีนและยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน และสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบส่งออกสูงสุดในเดือนสิงหาคมปีงบประมาณ 2562 สามอันดับแรก ได้แก่ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน กระบือมีชีวิตและบุหรี่ 

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2562มีการตรวจพบการกระทำผิดที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยซุกซ่อนและกลืนไว้ในร่างกาย การตรวจยึดนกเหยี่ยวขาว ซึ่งจัดเป็นวงศ์นกในบัญชี 2ของอนุสัญญาไซเตส (CITES) และนกกินปลีสีแดง นกเขียวคราม นกเขียวก้านตองใหญ่ และนกโนรีซึ่งทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535และการตรวจยึดอะไหล่รถยนต์ผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องหมายการค้าปลอมได้เป็นจำนวนมากอาทิเช่น เบรกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยีห้อ Brembo และ Nissin ผลการตรวจยึดสินค้ากรณีความผิดลักลอบและหลีกเลี่ยงปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ ต.ค. 2561 ส.ค. 2562กรมศุลกากรสามารถจับกุมการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรได้ทั้งสิ้น29,875 คดีซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,628 ล้านบาท เป็นมูลค่าจากการกระทำผิดกรณีลักลอบ ร้อยละ 65.2ซึ่งสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบนำเข้าสูงสุด คือ ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีนนาฬิกาชนิดต่าง ๆ ยาเสพติดประเภท โคคาอีน สินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบส่งออกสูงสุดสามอันดับแรกได้แก่ ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน ยาเสพติดประเภทเคตามีนและรถยนต์และยานยนต์อื่นๆ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์