เริ่มแล้ว ! เทศกาล "ชนกว่าง" ราคาพุ่งตัวละ 2 พันบาท

ชาวบ้านและผู้ที่ชื่นชอบการชนกว่าง ในเขตอำเภอเมืองพะเยา พากันร่วมกันนำเอากว่าง ที่เลี้ยงไว้นำประกบคู่ชนกัน โดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อเป็นการละเล่นสนุกสนานและอนุรักษ์กว่าง ที่มีการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ของชาวล้านนา ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ นิยมชมชอบ กับการเล่นกว่าง และนำกว่างที่เลี้ยงนำมาชนกัน จนเป็นเทศกาลฤดูชนกว่าง ในช่วงที่ใกล้จะออกพรรษา ของทุกปี

พี่วัชรพงษ์ เดชะตา อายุ 40 ปี เปิดเผยว่า ในชุมชนแต่ละพื้นที่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาล เล่นชนกว่างและประกวดกว่างสวยงามกว่างแปลกกันแล้ว 
โดยจะมีสมาชิกกว่างชนมารวมตัวกัน เพื่อนำกว่างมาประกบคู่และชนกัน เหมือนเช่นทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้นำเอากว่างหรือ ด้วงกว่างนำมาขายจะเป็นด้วงกว่างที่จับมาจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่นิยมและชื่นชอบของลูกค้า เพราะมีลักษณะที่สวยงาม 
ทั้งนี้ เทศกาลการละเล่นชนกว่าง ของชาวบ้าน เมืองเหนือล้านนา จะเริ่มการชนกว่างในช่วงนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะถึง วันออกพรรษา โดยจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ที่นิยมชนกว่าง จะทำการนัดหมายตามจุดต่างๆ ในแต่ละชุมชน ทำการตั้งสังเวียนหรือเวที ชนกว่าง กันขึ้น เพื่อให้เจ้าของด้วงกว่างแต่ละตัวได้นำด้วงกว่างของตัวเองมาประลองชนกัน จนกว่าจะผู้ชนะ และผู้แพ้ 
ซึ่งการชนกว่างนั้น จะมีเสียงเชียร์ ของกองเชียร์แต่ละฝ่าย ส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน นอกจากการชนกว่างแล้วยังมีการประกวดกว่างสวยงามและความแปลกด้วย เช่นกัน 
สำหรับวิธีการเลี้ยงและการดูแลกวาง ผู้ที่เลี้ยงจะนำอ้อย ที่เป็นเล่มนำมาปอกเปลือก เพื่อให้กว่างได้เกาะกัดแทะ กินน้ำหวานของน้ำอ้อย โดยมีทั้งแขวนห้อยไว้ และวางไว้ บางคนเลี้ยงกว่าง ด้วยน้ำผึ้ง เพื่อให้ความแข็งแรง และมีพละกำลัง ในการต่อสู้ 
ทั้งยังได้มีการนำเอากว่างมาตั้งวางขาย เพื่อให้คนที่ชื่นชอบกว่าง ได้เลือกซื้อกัน ซึ่งราคาขายมีตั้งแต่หลัก 100 -1,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะสี รูปร่าง ขนาดตัว และขนาดเขาของด้วงกว่างแต่ละตัว ซึ่งราคาที่แพงที่สุดที่ขายได้ในเวลานี้อยู่ที่ตัวละ 2,000 บาท 
เทศกาลการชนกว่าง นอกจากจะมีการชนกว่างแล้ว จะมีประกวดกว่างสวยงาม กว่างแปลก ร่วมด้วย ซึ่งนับว่า เป็นการละเล่น อย่างหนึ่งของชาวบ้าน ที่ได้ อนุรักษ์ รักษาไว้ ให้คงอยู่ของคนเมืองเหนือ หรือล้านนา มิให้สูญหายไป