ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"บิ๊กป้อม" มอบสวนป่าประชารัฐ ขอนแก่น

1.13K 5
บิ๊กป้อม มอบสวนป่าประชารัฐ ขอนแก่น

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ลงพื้นที่ติตดามสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ในช่วงเข้า เย็นวันนี้เดินทางเข้ามอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน รวมถึงมอบเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน สปก. และมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชน ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ย้ำให้ประชาชนใช้เงินที่ได้จากโครงการ อย่างเหมาะสม

วันที่7 กันยายน 62 หลังจากที่เช้าวันนี้ เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ช่วงบ่ายวันนี้ พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7 (ขอนแก่น) เพื่อติดตามโครงการ สวนป่าประชารัฐ โครงการของรัฐบาล ทั้งเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มอบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

พลเอกประวิตร กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว เป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก การพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยและการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม โดยขอให้ผู้ที่ได้เงินจากโครงการ นำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชนร์เพื่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าชุมชนของท่านเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งการเป็นปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงพื้นที่ป่าประชารัฐ สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นเฝแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนที่ต้อฃร่วมมือกัน ทั้งรัฐบาล เอกชน ประชาชน ต้องปรองดองกันเพื่อให้เกิดการอยู่ดีกินดี

สำหรับสวนป่าประชารัฐจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พีฒนาพื้นที่ป่าในเมือง มี3 แห่งคือ บริเวณสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่7 (ขอนแก่น) แห่งที่2 คือ บ้านหัวถนน ตำบลพระลับ อเมือง และแห่งที่3 คือสถานีวนวัฒน์วิจัยดงลาน ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังได้กล่าวสรุปโครงการของรัฐบาลที่ จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จังหวัดขอนแก่นมีผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 21,590 คน ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาทเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 6ปี มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 94,495 ราย นอกจากนี้ ด้านดิจิตอลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ประชาชนสามารถ รู้สุขภาพตนเอง ผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบกลางที่ระบุตัวตนด้วย OR code และรหัสผ่านผู้ดูแล อสม. รวมถึงแพทย์สามารถข้าถึงข้อมูลการตรวจสุขภาพและประวัติการรักษาได้อย่างละเอียด เพื่อประกอบการวินิจฉัย และที่สำคัญ จ.ขอนแก่น ยังมีนวัตกรรมการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเครื่องดูดฝุ่น pm 2.5 หรือยักษ์เขียว


เรื่องโดย พรพรรณ เพ็ชรแสน | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend