ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พรรคการเมืองเสนอแนวทางขจัดปัญหาทุจริต ในวันต่อต้านคอรัปชั่น

710 3
พรรคการเมืองเสนอแนวทางขจัดปัญหาทุจริต ในวันต่อต้านคอรัปชั่น

ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น จัดงาน "วันต่อต้านคอรัปชั่น" ชูแนวคิด "รวมพลัง อาสาสู้โกง" เพื่อเป็นการกระตุ้นคนไทยทุกภาคส่วน ร่วมปกป้องประเทศในบทบาทของตนเอง

ทั้งนี้ภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้ตัวแทนจากแต่ละพรรคการเมืองแสดงความเห็นและแนวคิดในการป้องกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

โดยตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ นายปรินญ์ พานิชภักดิ์ ได้เสนอให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเก็บข้อมูลเพิ่มป้องกัน การทุจริต พร้อมกับสร้างเครือข่าย ต่อต้านการทุจริต และต้องปฏิรูปการศึกษา ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่กล้าให้ข้อมูลการทุจริตกับหน่วยงานปราบปรามการทุจริต ขณะเดียวกันต้องมีกระบวนการคุ้มครองผู้ที่ให้ข้อมูลการทุจริตด้วย เพื่อให้บุคคลเหล่านั่นมั่นใจได้ว่า จะปลอดภัย จากผู้มีอำนาจ อีกทั้งควรต้องมีการเปิดหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องพิษภัยจากการคอร์รัปชัน

ขณะที่ ตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ชี้ว่าปราบโกงต้องเริ่มที่ตัวข้าราชการ ทั้งข้าราชการประจำ และ ข้าราชการการเมือง อีกทั้งการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรต้องสามารถเปิดเผยได้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญทุกคนในกระทรวงช่วยกันติดตามตรวจสอบการทุจริตในองค์กร ผู้บริหารกระทรวง และ นักการเมืองต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาขนและประเทศเป็นสำคัญ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้รับการแก้ไข ส่วนตัวจะยึดมั่นในคณธรรม และจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ทางด้าน ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร ผู้ซึ่งรับทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาฯ เสนอแนะให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล การใช้งบประมาณในภาครัฐ และให้รัฐบาลเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการทุจริต โดยฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ ติดตาม


นอกจากนี้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่มีปัญหา ทุกคนต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาล ส่วน สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องใช้อำนาจให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ให้ประชาชนเชื่อถือได้สำหรับหน่วยงานรัฐต้องทำหน้าที่อย่างโปร่งใส โดยมั่นใจว่า ส่วนตัวทำประโยชน์เพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติส่วน

ตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทย นายกรวีร์ ปริศณานันทกุล เน้นให้ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนสามารถเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม อีกทั้งการที่ มี สส.รุ่นใหม่ เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะมาทำงานการเมืองที่สะอาดมากขึ้น เป็นที่ยอมรับในสังคม

โดยภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น หากประชาชนช่วยกันสอดส่อง ความโปร่งใสก็จะเกิดขึ้น แต่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเสมอภาค และองค์กรอิสระทำต้องหน้าที่อย่างอิสระ จากทุกฝ่าย ต้องทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

ทางด้านตัวแทนจากพรรครวมพลังประชาชาติไทย นางสาว เพชรชมพู กิจบูรณะ ระบุว่า พรรคเน้นไปที่การปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน มุ่งไปที่เปลี่ยนมุมมองของคน ให้มองว่าปัญหาคอร์รัปชัน เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องช่วยกันแก้ไขส่วนหนึ่งคือการแก้กฎหมายให้มีความเท่าเทียม ขจัดระบบพวกพ้อง นำเอาคนที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาทำงาน สุดท้าย ต้องไม่ยกย่องนับถือคนรวย ที่มาจากการโกง ที่สำคัญคือ ภาคประชาชน จะต้องร่วมมือกัน

สุดท้านกับตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ ดร.สุรเชษฐ์ ระวีณวงศ์วุฒิ บอกว่า พรรคจะเป็นฝ่ายค้าน ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ว่ารัฐทำงานอย่างโปร่งใสหรือไม่ การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องเปิดเผยได้ พร้อมมองว่า การเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น ปราศจากการทุจริต ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน แล้วค่อยไปพัฒนาต่อยอด ไปเรื่อยๆ ด้วยการลงมือทำ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend