ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"บิ๊กแดง" ให้ทหารอยู่กับประชาชน จนกว่าเหตุน้ำท่วมจะกลับสู่ภาวะปกติ

908 94
บิ๊กแดง ให้ทหารอยู่กับประชาชน จนกว่าเหตุน้ำท่วมจะกลับสู่ภาวะปกติ

ผู้บัญชาการทหารบก ให้ทหารอยู่เป็นเพื่อนประชาชนช่วยดูแลทรัพย์สินในพื้นที่น้ำท่วม จนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมเดินหน้านโยบายพัฒนา "กำลังพลต้นน้ำ" ขณะเดียวกัน กำลังพลต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความสงบสุขประเทศ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยได้ขอบคุณกำลังพลที่ออกปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัยทั้ง การบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วย กำกับดูแลและสนับสนุนให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยได้อย่างเรียบร้อย ปลอดภัย มีการพักผ่อนที่เหมาะสม รวมถึงการผลัดเปลี่ยนกำลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่บรรเทาภัย 

สำหรับในบางพื้นที่ที่ยังคงมีภาวะน้ำท่วมขัง ให้หน่วยทหารพิจารณาจัดกำลังพลเข้าพักแรมและอยู่เป็นเพื่อนประชาชน รวมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนที่มีน้ำท่วมขังและมีการอพยพออกไปด้วย 

ทั้งนี้ กองทัพบกยังคงกำลังทหาร 2,400 นาย / รถยนต์บรรทุก 105 คัน /อเรือท้องแบน 31 ลำ / โรงครัวพระราชทาน 7 แห่ง ช่วยผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากอิทธิพลพายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ" ใน 30 จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน โดยเป็นการช่วยขนย้ายสิ่งของ อำนวยการจราจร บริการทางการแพทย์ แจกจ่ายสิ่งของ ประกอบอาหาร การจัดทำและเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำ เป็นต้น และจะยังคงอยู่ช่วยเหลือดูแลประชาชนกับทุกภาคส่วน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กล่าวถึงความพร้อมของกองทัพบกในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ในการจัดประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ( IPACC ) รวมถึงการจัดประชุม IPAMS และการจัดประชุม SELF ในระหว่าง 9-11 กันยายนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญ ที่ทุกส่วนจะได้เห็นมุมมองในภาพกว้างและทันต่องานด้านความมั่นคงในระดับสากล นอกเหนือจากความสัมพันธ์และความร่วมมือที่กองทัพมิตรประเทศมีให้กันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งจะกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนากำลังพลในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะการพัฒนา "กำลังพลต้นน้ำ" อาทิ นักเรียนนายสิบ นักเรียนนายร้อย ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน เป็นต้น เพื่อให้มีความเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงเกียรติ โดยกองทัพบกจะปรับหลักสูตรการศึกษาของกำลังพลต้นน้ำ เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมา

ล่าสุด กองทัพบกได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ตามแนวทางพระราชทานเป็น "พลทหารต้นแบบ" ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสาธิต "พลทหารต้นแบบ" ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกทั่วประเทศได้นำไปปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าพัฒนาการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารตามแนวทางที่ได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว ทั้งในเรื่องการปรับปรุงรูปแบบการฝึก ระเบียบปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นการทำกิจกรรมหรือการศึกษาดูงานที่เป็นการเปิดมุมมองของผู้เรียนส่วนการทำงานด้านความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันภัยคุกคามมีความแปรผันไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภัยคุกคามที่ไม่ใช่สงคราม เช่น ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี การทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งกองทัพบกจะต้องปรับและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยและกำลังพล ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน 

ซึ่งผลการจับกุมปรากฏเป็นที่ประจักษ์ กำชับให้กองทัพภาคได้ให้ความสำคัญและมุ่งขจัดปัญหาในลักษณะดังกล่าวต่อไป เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่ทำให้ประเทศอ่อนแอ นอกจากนี้ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของประเทศในมิติต่างๆ ขอให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบกมุ่งมั่นร่วมกันทำงาน และให้ตระหนักอยู่เสมอว่า กองทัพจะต้องเป็นหลักในการสร้างความสงบสุขและสนับสนุนการเดินหน้าประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend