ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

หมอเหรียญทองแจงยิบปม รพ.ไม่รับผิดชอบผ่าตัดท่อไตคนไข้ขาด

4.45K 21
หมอเหรียญทองแจงยิบปม รพ.ไม่รับผิดชอบผ่าตัดท่อไตคนไข้ขาด

จากรณีที่ นางศรันย์ญาพร นำเอกสารใบรับรองแพทย์ และผลการวินิจฉัยแพทย์กว่า 100 แผ่น เดินทางเข้าพบ ทนายรณณรงค์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีการผ่าตัดท่อไต

จากรณีที่ นางศรันย์ญาพร อายุ 48 ปี ชาว อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นำเอกสารใบรับรองแพทย์ และผลการวินิจฉัยแพทย์กว่า 100 แผ่น เดินทางเข้าพบ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่าตัดผิดพลาด ตัดท่อไตข้างซ้ายขาดยาวกว่า 5 ซม. ทำให้ร่างกายผิดปกติและไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ จนปัจจุบัน โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ย.61

ล่าสุด นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาชี้แจงประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้โปรดแชร์ถึงสื่อมวลชนและสาธารณชนทราบความจริงกรณีข่าว รพ.ดังย่านแจ้งวัฒนะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดถุงน้ำที่รังไข่ของคุณศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ ดังนี้ครับ1] รพ.มงกุฎวัฒนะขอแสดงตนให้ทราบทั่วกันว่ารพ.ดังย่านแจ้งวัฒนะตามที่เป็นข่าว คือ รพ.มงกุฎวัฒนะครับ2] รพ.มงกุฎวัฒนะไม่ได้ละเลยต่อความรับผิดชอบดังที่เป็นข่าวดังคำชี้แจงต่อไปนี้ครับ2.1] คุณศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ ป่วยด้วยโรคถุงน้ำที่รังไข่ และจำเป็นต้องทำการผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะมีพังผืดจำนวนมากจากการที่คุณศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ เคยทำการผ่าตัดบริเวณโพรงมดลูกมาก่อนหลายครั้ง ทำให้ในการผ่าตัดรังไข่เกิดความผิดพลาดโดยเกิดการฉีกขาดของท่อไตข้างซ้าย ทั้งนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะได้ส่งต่อคุณศรันย์ญาพร ไปรับการรักษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี โดยค่ารักษาทุกบาททุกสตางค์ รวมถึงค่าเดินทางทั้งหมดจวบจนปัจจุบัน รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้นครับ...ไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ให้ร้ายว่า รพ.ดังย่านแจ้งวัฒนะไม่รับผิดชอบนะครับ2.2] หลังจากที่คุณศรันย์ญาพร ออกจาก รพ.รามาธิบดีแล้ว ผมเป็นผู้ที่ขอให้คุณศรันย์ญาพรมาพบ เพื่อให้ความมั่นใจว่า รพ.มงกุฎวัฒนะจะไม่ละเลย ทั้งนี้คุณศรันย์ญาพร ได้มาพบผมพร้อมมารดาโดยทำหนังสือเรียกร้อง และรพ.มงกุฎวัฒนะได้ตอบข้อเรียกร้องมีสาระดังต่อไปนี้2.2.1] ข้อเรียกร้องที่ 1 คุณศรันย์ญาพร เรียกร้องความว่า "ขอสิทธิรักษาฟรีในกรณีป่วยด้วยระบบทางเดินปัสสาวะ และท่อไตอย่างต่อเนื่องกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี และมงกุฎวัฒนะ" ซึ่ง รพ.มงกุฎวัฒนะได้ตอบข้อเรียกร้องความว่า "...รพ.มงกุฎวัฒนะจะให้การรักษาฟรีในกรณีที่คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ ป่วยด้วยระบบทางเดินปัสสาวะอันเนื่องจากการผ่าตัดท่อไตอย่างต่อเนื่องกับทาง รพ.รามาธิบดี และ รพ.มงกุฎวัฒนะ หากป่วยด้วยโรคอื่นๆ รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่ขอรับผิดชอบ"2.2.2] ข้อเรียกร้องที่ 2 คุณศรันย์ญาพร เรียกร้องความว่า "กรณีฉุกเฉินสามารถรับบริการรถจากทางโรงพยาบาลฟรี..." ซึ่ง รพ.มงกุฎวัฒนะได้ตอบข้อเรียกร้องความว่า "กรณีฉุกเฉินเป็นกรณีที่เร่งด่วน คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษไม่สามารถที่จะรอคอยรถจากทาง รพ.มงกุฎวัฒนะได้ เพราะจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของคุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ ดังนั้นคุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ จะต้องโทร.1669 โดยตรงเอง ทั้งนี้เพื่อนำส่งคุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ ไปยัง รพ.ที่อยู่ใกล้ตามสิทธิฉุกเฉินรักษาได้ทุกที่ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก"2.2.3] ข้อเรียกร้องที่ 3 คุณศรันย์ญาพร เรียกร้องความว่า "ในกรณีเป็นคนไข้ในสามารถใช้สิทธิห้องพิเศษและสิทธิประกันสังคม" ซึ่ง รพ.มงกุฎวัฒนะได้ตอบข้อเรียกร้องความว่า "ในกรณีที่คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ จะต้องเป็นคนไข้ในอันเนื่องจากผลของการผ่าตัดท่อไต คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ สามารถใช้สิทธิห้องพิเศษและสิทธิประกันสังคมได้ แต่หากเป็นการเจ็บป่วยอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องจากผลของการผ่าตัดท่อไตแล้ว คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ จะต้องรับผิดชอบเอง"2.2.4] ข้อเรียกร้องที่ 4 คุณศรันย์ญาพร เรียกร้องความว่า "ในกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการรักษาของทางโรงพยาบาล ในระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบไต ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล ภายใน 8 ปี ให้จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร 2 คน รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท ชดเชยค่าเยียวยา เนื่องจากข้าพเจ้าหย่าร้างกับสามี และเลี้ยงบุตรเพียงลำพังคนเดียว บุตรไม่มีคนดูแล" ซึ่ง รพ.มงกุฎวัฒนะได้ตอบข้อเรียกร้องความว่า "ขอให้คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ ส่งสำเนาหลักฐานการศึกษาปัจจุบันและค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรทั้ง 2 คน ทั้งนี้เพื่อนำมาคำนวนเงินที่ต้องชดเชยให้แก่คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษในกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผ่าตัดท่อไตว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใด และคุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ชัณสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าการเสียชีวิตภายใน 8 ปีนับจากวันที่ผ่าตัดท่อไตนั้นเป็นผลจากการผ่าตัดท่อไตด้วย หากการเสียชีวิตภายใน 8 ปีไม่ได้มีสาเหตุจากการผ่าตัดท่อไตแล้ว รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่ต้องรับผิดชอบ"2.2.5] ข้อเรียกร้องที่ 5 คุณศรันย์ญาพร เรียกร้องความว่า "ปัจจุบันต้องทำงานลำพังเพียงคนเดียว ไม่สามารถทำงานหนักและออกแรงในการยกของได้เหมือนเดิมจึงไม่สามารถทำธุรกิจที่ทำอยู่ปัจจุบันนั้นได้ จึงทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องรายรับของแต่ละเดือน จากเดิมมีรายรับเดือนละ 50,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ประมาณเดือนละ 50,000 บาท เป็นค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าการศึกษา และค่าที่ดินที่ซื้อไว้เป็นภาระหนี้สินที่ต้องชำระทุกเดือน เดือนละ 25,000 บาท ที่ซื้อไว้เป็นภาระหนี้สินที่ต้องชำระทุกเดือน ปัจจุบันไม่สามารถทำงานและขาดรายได้มาเป็นระยะเวลา 4 เดือน จึงทำให้มีผลต่อการดำรงชีวิต และมีค่าใช้จ่าย จึงขอค่าชดเชยความเสียหาย และเยียวยาทางสภาพจิตใจ เป็นเงิน 200,000 บาท" ซึ่ง รพ.มงกุฎวัฒนะได้ตอบข้อเรียกร้องความว่า "ขอให้คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ ส่งสำเนาหลักฐานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 และปีภาษี 2561 ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าคุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ มีรายรับเดือนละ 50,000 บาทเพื่อที่จะชดเชยการขาดรายได้ 4 เดือน เป็นเงิน 200,000 บาท ให้แก่ คุณ ศรันย์ญาพร สัจจวิเศษ ต่อไป"2.2.6] ข้อเรียกร้องที่ 6 คุณศรันย์ญาพร เรียกร้องความว่า "ชดเชยสภาพจิตใจ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาล และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ นับจากนี้จนกว่าจะจบการรักษา เป็นจำนวน 500,000 บาท" ซึ่ง รพ.มงกุฎวัฒนะได้ตอบข้อเรียกร้องความว่า "การเรียกร้องข้อนี้ เป็นการเรียกร้องที่เลื่อนลอย รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่สามารถพิจารณาให้ได้"รพ.มงกุฎวัฒนะได้ตอบข้อเรียกร้องของคุณศรันย์ญาพรทั้ง 6 ข้อซึ่งเป็นไปอย่างสมเหตุผล แต่คุณศรันย์ญาพรไม่ส่งหลักฐานให้ รพ.มงกุฎวัฒนะดำเนินการต่อ ทั้งนี้คุณศรันย์ญาพรได้เคยร้องเรียนต่อนักข่าวอัมรินทร์ทีวีมาครั้งหนึ่งแล้ว และผมก็ได้ตอบพร้อมหลักฐานตามสิ่งที่แนบ จนถึงปัจจุบันคุณศรันย์ญาพรก็ยังไม่ส่งหลักฐานให้ รพ.มงกุฎวัฒนะดำเนินการต่อเอง แต่กลับใช้การสร้างความเข้าใจผิดว่า รพ.มงกุฎวัฒนะไม่รับผิดชอบ จวบจนปัจจุบันนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะยังคงรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทาง3] ผลการผ่าตัดเชื่อมต่อท่อไตกับกระเพาะปัสสาวะของคุณศรันย์ญาพร ได้ผลเป็นอย่างดี4] การสร้างกระแสข่าวให้ร้าย รพ.มงกุฎวัฒนะ นั้นเป็นเรื่องที่ผมจำเป็นต้องแสดงความจริงให้สื่อมวลชนและสาธารณชนทราบ รพ.มงกุฎวัฒนะภายใต้การบังคับบัญชาของผมประสบปัญหาร้องเรียนสารพัด แต่ผมจะเผชิญและต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆด้วยความจริง ความถูกต้อง และจะไม่สยบต่อการสร้างกระแสการให้ร้ายครับจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถือพลตรี เหรียญทอง แน่นหนาผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ5 ก.ย.62 เวลา 21.30 น.CR.เหรียญทอง แน่นหนา


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend