มท.2 ติดตามการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์ ปภ. เขต10 ลำปาง

มท.2 ติดตามการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ที่จังหวัดลำปาง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เน้นย้ำให้เตรียมพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยในพื้นที่ และภารกิจการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มท.2 ติดตามการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์ ปภ. เขต10 ลำปาง

.

มท.2 ติดตามการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์ ปภ. เขต10 ลำปาง

.

มท.2 ติดตามการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์ ปภ. เขต10 ลำปาง

.

มท.2 ติดตามการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์ ปภ. เขต10 ลำปาง

..