ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปภ.ติดตามสถานการณ์พายุ "คาจิกิ" พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

768 3
ปภ.ติดตามสถานการณ์พายุ คาจิกิ พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชยพล ธิติศักดิ์ เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง โดยสั่งการให้ศูนย์ ปภ.เขตสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเข้มข้น

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ประสบอุทกภัย 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น เขต 7 สกลนคร เขต 13 อุบลราชธานี เขต 14 อุดรธานี เขต 9 พิษณุโลก โดยสั่งการให้ศูนย์ ปภ.เขตสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเข้มข้น ดังนี้

1. เน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์พายุคาจิกิ และข้อมูลปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า

2. บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงประสานศูนย์ ปภ.เขตนอกพื้นที่ประสบภัยสนับสนุนการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3. ประสานปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนกับจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

4.สำหรับพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้กำชับให้จังหวัดตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยให้ชัดเจนและมิให้ซ้ำซ้อน

5. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยสำรวจข้อมูลความเสียหายให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกด้าน โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย ถนน สาธารณูปโภค และพื้นการเกษตร มุ่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้แล้วเสร็จรวดเร็ว รวมถึงประสานการจ่ายช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเร็ว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend