ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมจัดหางานชวนทำงาน "ไต้หวัน" รับสมัครถึง 10 ก.ย.นี้

1.03K 13
กรมจัดหางานชวนทำงาน ไต้หวัน รับสมัครถึง 10 ก.ย.นี้

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ไต้หวัน ตำแหน่งคนงานทั่วไป เพศชาย จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ค่าจ้างกว่า 22,500 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD. ไต้หวัน ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 22,550 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 กันยายน 2562)

คุณสมบัติ

- เป็นเพศชาย อายุ 23 - 40 ปี 

- จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป  - มีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาจีนกลาง และภาษาอังกฤษ - พ้นภาระการรับราชการทหาร 

- ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าโดยสารเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังไต้หวันก่อนเริ่มงาน  

และค่าใช้จ่ายในไต้หวัน ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบถิ่นที่อยู่ ค่าบริการดูแลของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน  ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และค่าเบี้ยประกันภัยหมู่

คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักเดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานเดือนละ 462 เหรียญไต้หวัน และค่าเบี้ยประกันสุขภาพเดือนละ 325 เหรียญไต้หวัน หลักฐานการรับสมัคร ได้แก่ 

- ใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.doe.go.th/overseas  หรือขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัครงาน  

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีอายุการใช้งาน (ถ้ามี) 

- สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด อย่างละ 1 แผ่น 

- รูปถ่าย สีขนาด 2 นิ้ว 

- หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการ (สด.8, สด.43, หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3, รด.5) 

- หนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน

สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวย้ำเตือนว่า การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม  ค่าวีซ่า  ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท

ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.0-2245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend