ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"องอาจ" หนุนเปิดอภิปรายทั่วไปแบบเปิดเผย

531 3
องอาจ หนุนเปิดอภิปรายทั่วไปแบบเปิดเผย

"รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์" เห็นด้วยฝ่ายค้านขออภิปรายปมถวายสัตย์ฯแบบเปิดเผย ย้ำไม่ต้องทำให้ความเป็นลับ ชี้รายชื่อผู้แทนฯนำถกมีวุฒิภาวะพอ มั่นใจนายกฯแจงสังคมคลายข้อสงสัยได้ และไร้ผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ควรเป็นการประชุมลับหรือไม่ว่า โดยทั่วไปการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เว้นแต่คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุม และเรื่องมักประชุมลับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและสถาบัน

ส่วนที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไป กรณีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตีกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนนั้น ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลผ่านสาธารณะเป็นระยะมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าฝ่ายค้านจะพูดอะไร ดังนั้นการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้จึงควรเป็นการประชุมเปิดเผยตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติกันมา


ทั้งนี้ ยกเว้นฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงและสถาบัน ฝ่ายค้านก็อาจขอให้ประชุมลับเสียเองเลยก็ได้ เพราะเท่าที่ดูรายชื่อผู้อภิปรายที่เปิดเผยออกมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีวุฒิภาวะสูงพอที่จะพิจารณาได้ว่าควรประชุมลับหรือไม่ จะประชุมลับหรือไม่ลับจึงอยู่ที่ข้อมูลที่นำมาอภิปราย ถ้าเป็นข้อมูลที่พูดๆ กันอยู่ทุกวันนี้ก็ควรประชุมเปิดเผยตามปกติ

ส่วนเรื่องที่รัฐบาลไม่แจกแจกที่มาของรายได้ในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลนั้น ไม่น่าจะต้องประชุมลับแต่อย่างใด ควรประชุมเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามนโยบายต่างๆ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่านายกฯสามารถชี้แจงตอบข้อซักถามของการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร และไม่น่ามีผลกระทบอะไรต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หรือมีผลกระทบทางการเมืองต่อรัฐบาลแต่อย่างใด เพราะการอภิปรายทั่วไปเป็นเพียงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้ด้วยดี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์