ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ทส.เตรียมกำลังพล พร้อมรับมืออุทกภัยทั่วประเทศ

881 6
ทส.เตรียมกำลังพล พร้อมรับมืออุทกภัยทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยได้เตรียมกำลังพลพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ

จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ (30 สิงหาคม 2562) เกี่ยวกับพายุ"โพดุล" ที่พัดปกคลุมบริเวณในหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน2562 ได้ประกาศให้พื้นที่กว่า 65 จังหวัดทั่วประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากนั้น

นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ โดยได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำสำรวจพื้นที่รับน้ำทั่วประเทศเพื่อเตรียมรับน้ำพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 398 แห่ง และฝาย 823 แห่ง พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ294 เครื่อง กระจายทั่วประเทศ ตรวจสอบความพร้อมสถานีเตือนภัยน้ำหลาก 1,547 สถานีทั้งนี้ ได้เตรียมผู้ประสานงานประจำการในพื้นที่กว่า 200 คนรถเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ 267 คน นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เตรียมรถผลิตน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยและขาดแคลนน้ำดื่มจำนวน 18 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 54 คน พร้อมกันนี้ได้เตรียมหน่วยสำรวจและให้การช่วยเหลือจำนวน 37 หน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ 120 คนเพื่อฟื้นฟูและเป่าล้างบ่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับแผนระยะยาว ได้เตรียมแผนในการฟื้นฟูบ่อสูบน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหาย สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้เตรียมกำลังพลกว่า 800 นายในพื้นที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ 73ชุด เรือ 129 ลำ นักประดาน้ำระดับ open water 42 คน นักประดาน้ำระดับสูง 9 คนนักดำน้ำอาสาสมัครกู้ภัยกว่า 265 คน เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆที่จำเป็น สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 155 แห่งได้จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยในทุกอุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 6 คนต่ออุทยานรวมทั้งสิ้นกว่า 930 คน ศูนย์กู้ภัยจำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตราด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูลและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และได้เตรียมรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 60 คัน จัดเตรียมเรือ speedboat จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลกว่า 25 แห่งทั่วประเทศและได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนเรือเพื่อให้การช่วยเหลือในพื้นที่สำหรับกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 หน่วยเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ พร้อมได้กำชับให้ศูนย์ควบคุมไฟป่า ทั้ง 6ศูนย์ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามภาค 1 4 จัดกำลังพลสนับสนุนหากไม่มีเหตุไฟป่ารวมแล้วกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวนกว่า5,500 คน ทั้งนี้ หลังเกิดอุทกภัยและเหตุการณ์สิ้นสุดหากผู้ประสบภัยใดที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายได้เตรียมการประสานงานกับทางจังหวัดเพื่อเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนต่อไป

ด้านนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในสังกัดกระทรวง หน่วยงานต่างสังกัดเพื่อสนธิกำลังพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ สำหรับหน่วยงานในพื้นที่ได้ขอให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการช่วยเหลือและรายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบอย่างต่อเนื่อง โฆษก ทส.กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์