ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"ปรางค์สระเพลง" แหล่งท่องเที่ยวใหม่เมืองโคราช

838 5

ไปกันที่โคราช เมืองย่าโมง ซึ่งขณะนี้มีการพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ "พระปรางค์สระเพลง" อายุกว่าพันปี ซึ่งทางจังหวัดเร่งผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

"ปรางค์สระเพลง" ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านกระโทก ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นโบราณสถานศิลปะเขมร โบราณทับหลังก่อด้วยหินทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีสระน้ำ 1 แห่ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ะมีบารายขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออก โบราณสถานแห่งนี้ ยังไม่ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดี แต่หลักฐานปรากฏสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานปรางค์สระเพลง ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ 2524 เนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา จึงต้องมีการสำรวจ และเสนองบประมาณ เพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้

คุณวุฒิชัย มูลกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน บอกว่า มีการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้ประสานงานกับหลายหน่วยงาน ทั้งกรมศิลปากร สมาชิกผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ผลักดันงบประมาณมาพัหฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจาก "ปรางค์สระเพลง"มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชาวบ้านไม่อยากให้ทิ้งรกร้าง เหมือนไม่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อยากให้สืบทอดต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อที่จะไว้ให้ศึกษาวัฒนธรรมที่ผ่านมา

คุณอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย บอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีจุดขายของแต่ละท้องที่ เพื่อต้องการให้ชุมชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองได้ จึงจะผลักดันการท่องเที่ยวเรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend