ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563.

โรงแรมดี มีอารยสถาปัตย์ ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

1.8K 35
โรงแรมดี มีอารยสถาปัตย์ ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ปัญหาที่มนุษย์ล้อ (รวมถึงตัวผม) ต้องประสบพบเจออยู่บ่อยครั้ง ในเวลาที่มีภารกิจต้องไปค้างคืนตามจังหวัดต่างๆ นั่นก็คือ ไม่มีโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีห้องพักสำหรับรองรับคนที่ใช้รถเข็นได้

ปัญหานี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All ที่ต้องการให้คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น รวมถึงสตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันยุค ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก

ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยว กับการนอนหลับพักผ่อนนั้นเป็นของคู่กัน ยิ่งเมื่อเราต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ไกลๆ หรือต้องใช้แรงกำลังในการเดินทางท่องเที่ยวมากๆ เรื่องโรงแรมที่พัก ก็ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะการเที่ยวดี กินดี นอนดี คือ ความปรารถนาของนักท่องเที่ยวโดยพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้ว


หัวใจของธุรกิจโรงแรม อยู่ที่ห้องพัก และบริการ แต่ห้องพักตามโรงแรมต่างๆทั่วประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่ตอบโจทย์การรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่กำลังเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และอนาคต ตามจำนวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทิศทางการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป

แม้ว่าโรงแรม หรือรีสอร์ทบางแห่ง หรือหลายแห่งจะมีการทำทางลาดอยู่บ้างแล้ว แต่ก็เป็นทางลาดเฉพาะจุดเฉพาะที่ ยังไม่เชื่อมโยงไปยังจุดอื่นๆภายในบริเวณโรงแรมได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ทางลาดที่โรงแรมต่างๆทำอยู่หรือมีอยู่นั้น ก็เป็นทางลาดที่ชัน(มาก) อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถเข็นได้

อีกเรื่องที่วงการธุรกิจโรงแรมต้องช่วยกันปรับปรุงและพัฒนา คือ ห้องน้ำในห้องพักของโรงแรม

สำหรับมนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็น มองว่า ห้องน้ำ มีความสำคัญยิ่งยวดพอๆกับทางลาด เพราะถ้าไม่มีทางลาด คนใช้รถเข็นก็คงออกไปไหนไม่ได้ หรือถ้าจะไปก็ต้องให้คนช่วยยกช่วยหาม เป็นภาพที่ไม่น่าดู เช่นเดียวกับห้องน้ำ ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้บริการในแบบส่วนตั๊ว..ส่วนตัว

ห้องน้ำในโรงแรม หรือรีสอร์ทที่พักต่างๆ จะต้องมีการออกแบบที่จะนำมาซึ่งความสะดวก สะอาด และปลอดภัย ซึ่งถ้าเป็นห้องน้ำสำหรับคนที่ใช้รถเข็น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ หรือพิการ ก็จะต้องเป็นห้องน้ำที่มีประตูกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร เป็นแบบบานเลื่อนได้ยิ่งดี เพราะจะทำให้ไม่กินพื้นที่ เปิดปิดสะดวก

พื้นที่ภายในห้องน้ำ จะต้องมีความกว้างพอที่จะให้คนที่ใช้รถเข็นสามารถหมุนตัวเองไปมาได้ และต้องมีราวจับตามผนังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มักลื่นล้มในห้องน้ำกันบ่อยๆ ดั้งนั้น นอกจากพื้นจะต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่นแล้ว ยังจะต้องมีราวจับ และมีปุ่มกดเรียกยามฉุกเฉินด้วยจะดีที่สุด

อ่างล้างมือ ก็ระวังอย่าให้ติดเข่าคนที่นั่งรถเข็นในเวลาที่ต้องเอื้อมมือไปเปิดปิดก็อกน้ำ รวมถึงการติดตั้งกระจกก็ให้คิดถึงคนที่ต้องนั่งรถเข็นส่องด้วย

ต่อมาคือชักโครก และอ่างอาบน้ำ หรือที่นั่งอาบน้ำ ที่ต้องยึดหลักความสะดวกปลอดภัยเป็นที่ตั้ง อย่าลืมว่า อุบัติเหตุในบ้านที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นในห้องน้ำ ในห้องน้ำจึงถือเป็นพื้นที่อันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับผู้สูงวัย และคนที่ใช้รถเข็น ดังนั้น ในเวลาที่เข้าห้องน้ำ ไม่ควรให้คนกลุ่มนี้ต้องเคลื่อนย้ายตัวบ่อย เพราะยิ่งเคลื่อนย้ายบ่อยแค่ไหน ก็ยิ่งมีโอกาสผิดพลาด หรือเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นเท่านั้น

มนุษย์ล้อหลายคน (รวมทั้งตัวผม) จึงเลือกที่จะนั่งอาบน้ำบนโถชักโครก เพราะจะได้ไม่ต้องย้ายตัวไปมาหลายรอบ คือไม่ต้องย้ายตัวจากรถเข็นลงนั่งชักโครก พอทำธุระเสร็จ ก็ต้องกลับขึ้นรถเข็นเพื่อเข็นไปตรงอ่างอาบน้ำ หรือเก้าอี้นั่งอาบน้ำ แล้วย้ายตัวเองไปนั่งหรือนอนอาบน้ำ ซึ่งพออาบน้ำเสร็จก็ต้องย้ายตัวเองกลับมาที่รถเข็นอีกรอบ แบบนี้ อาจพลาดเกิดอันตรายจากการลื่นล้มได้

ด้วยเหตุนี้ การติดตั้งฝักบัวที่อาบน้ำ ควรต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วย ที่ติดฝักบัวควรอยู่ในรัศมีที่ไม่ไกลมือเอื้อมจากจุดที่นั่งชักโครก หรืออาจอยู่ตรงกลางระหว่างมุมอาบน้ำ กับชักโครกเลยก็ได้ ที่สำคัญคือต้องติดตั้งในระยะที่คนนั่งเก้าอี้สามารถใช้มือเอื้อมถึงฝักบัวด้วย

การออกแบบห้องพักโรงแรม และรีสอร์ทที่พักยุคใหม่ เพื่อขยายตลาดและโอกาสทางธุรกิจ ในการรองรับสังคมผู้สูงวัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล จึงจำเป็นต้องมี Friendly Design มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสุขภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ สะดวก สบาย และปลอดภัย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend