ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

"วีรศักดิ์" สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเศรษฐกิจฐานราก

275 1
วีรศักดิ์ สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเศรษฐกิจฐานราก

"วีรศักดิ์" ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือโอกาสพบและฟังเสียงความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ พร้อมยืนยันมั่นใจได้เร็วๆ นี้จะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงได้ประชุมหารือกับผู้บริหารของกรม ย้ำนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้กำกับดูแล พร้อมให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมฯ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ


โดยในช่วงแรกได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการใช้บริการของประชาชนจากส่วนให้บริการข้อมูลและ  จดทะเบียนธุรกิจ ณ ชั้น 3-4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมกับพูดคุยเพื่อสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการใช้บริการของกรมฯโดยภาพรวมมีความเห็นไปในทิศทางที่ดีจึงได้ยืนยันกับผู้ใช้บริการว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

โดยเน้นความความสะดวกรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ มีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ธุรกิจได้ทันสถานการณ์และแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม

จากนั้นได้เข้าประชุมหารือถึงทิศทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนสำหรับทิศทางการดำเนินงานที่ได้เร่งรัดให้กรมฯ เดินหน้าต่อไปให้เกิดผลสำเร็จ

เริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อยหรือ โชวห่วย แม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่มีความสำคัญเพราะถือเป็นเสน่ห์ของธุรกิจไทยและกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งทำให้เงินหมุนเวียนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นโดยจะปรับภาพลักษณ์จากโชวห่วยแบบดั้งเดิมไปสู่ SMART โชวห่วยให้เหมือนร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) สมัยใหม่ที่ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการร้านการทำบัญชีที่มีระบบ การออกแบบร้านค้า/ชั้นวางสินค้าให้สะดวกต่อการซื้อและสวยงามน่าเข้าร้าน

"เบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนร้านค้าโชวห่วยที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พร้อมคัดเลือกร้านค้าที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็น SMARTโชวห่วย รวมถึงการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของร้านโชวห่วยโดยตรงจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดตามข้อจำกัดและความต้องการของแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนาร้านโชวห่วยทั้งด้านการให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจและการสนับสนุนโปรแกรมที่ใช้ในร้านค้าสำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ Startup, SMEs, OTOP SELECT และแฟรนไชส์จะเร่งผลักดันให้ใช้กลไกด้านDigital Economy, Bio Economy, Green Economy, Sharing Economy และCreative Economy ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ให้เติบโต"

อย่างไรก็ดี การขยายช่องทางการตลาดเป็นอีกภารกิจที่ได้กำชับให้กรมฯ ดำเนินการเร่งด่วน โดยมุ่งไปที่การส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นเครื่องมือสร้างและขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะเพิ่มศักยภาพให้เอสเอ็มอีมีโอกาสแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นและการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการให้มีมาตรฐานสากล อาทิ สปา, ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและร้านอาหารไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงนำรายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ตลอดจนสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่เน้นการสร้างพันธมิตรทางการค้าทำให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็งมากที่สุด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend