ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

กรมราชทัณฑ์เปิดคุกคลองเปรมร่วมพัฒนาผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์

595 6
กรมราชทัณฑ์เปิดคุกคลองเปรมร่วมพัฒนาผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์ได้ร่วมกัน จัดทำ "โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์" ที่เรือนจำกลางคลองเปรม เป็นแห่งแรก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางคลองเปรมพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์ โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียรติร่วมลงนามในครั้งนี้


เรือนจำเป็นชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และมีประชากรวัยสูงอายุเช่นเดียวกับสังคมภายนอก ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลจำนวนทั้งสิ้น 358,693 คน และมีผู้ต้องขังสูงอายุกระจายอยู่ในเรือนจำต่างๆ จำนวน 6,268 คน

ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องการการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปรับตัว และเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเรือนจำได้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เพื่อการกลับไปอยู่กับครอบครัว และชุมชนได้อย่างปกติสุข กรมราชทัณฑ์และกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกัน จัดทำ "โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้ต้องราชทัณฑ์" ขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักสูตรใน 4 มิติ ได้แก่

1. ด้านสุขภาพ โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง การออกกำลังกาย อาหารและการบริหารสุขภาพจิต

2. ด้านสังคม เน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่ให้การสงเคราะห์ภายหลังพ้นโทษ

3. ด้านเศรษฐกิจ เน้นการฝึกอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ/การออม ในผู้สูงวัย

และ 4. ด้านสภาพแวดล้อม เน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้สูงอายุ และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นแห่งแรก ก่อนที่จะขยายผลต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend